Sira Kvina DA

Statkraft har eierandeler i kraftverk driftet av Sira Kvina, inkludert Duge, Tjørhom, Roskrepp, Kvinen, Solhom, Tonstad, Åna Sira samt Hunnevatn pumpe. 

Selskap Eierandel
Lyse Produksjon 41,1 %
Statkraft Energi AS 32,1 %
Skagerak Kraft AS 14,6 %
Agder Energi Produksjon AS 12,2 %

 

Røldal Suldal Kraft AS (RSK)

Gjennom aksjeselskapet Røldal Suldal Kraft har Statkraft eierandeler i Røldal-Suldal-anleggene, inkludert Middyr, Midtlæger, Svandalsflona, Novle, Røldal, Suldal I, Suldal II, Kvanndal og Vasstøl.

Norsk Hydro er operatør for anleggene i Røldal-Suldal-systemet og er ansvarlig for daglig drift. Røldal-Suldal-utbyggingen ble opprinnelig satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy. 

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 8,74 %
Norsk Hydro Produksjon 91,26 %

Røldal Suldal Kraft AS eier 54,79 prosent av Røldal-Suldal-anleggene. De øvrige 45,21 prosent av anleggene eies av Norsk Hydro. Statkrafts indirekte eierandel i Røldal-Suldal-anleggene er derfor 4,79 prosent. 

 

Aurlandverkene

Kraftutbyggingen i Aurland startet sommeren 1969. E-CO Energi, som er et selskap i Hafslund E-CO konsernet, er operatør for kraftverkene i Aurland som består av Aurland I, Fossane Pumpe, Aurland II, Aurland III, Aurland IV (Vangen), Aurland V (Reppa) og Leinafoss. Statkraft har ikke eierandeler i Leinafoss.  

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 7 %
E-CO Energi 93 %

 

Solbergfoss

Solbergfoss er et samarbeid mellom E-CO og Statkraft. E-CO er operatør for kraftverket og er ansvarlig for daglig drift.

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 33,33 % (rettighet på 35,6 % av produksjonen) 
E-CO Energi AS 66,66 %

 

Kraftverkene i Orkla (KVO)

Kraftverkene i Orkla DA (KVO) ble etablert i 1978 for utbygging av kraftverk i Orkla. Trønder Energi er operatør for anleggene som inkluderer Ulset, Svorkmo, Grana, Brattset og Litjfossen.

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 48,6 %
Trønder Energi Kraft AS 35 %
Eidsiva vannkraft AS 12 %
Nord-Østerdal Kraftlag SA 4,4 %