Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sira Kvina DA

Statkraft har eierandeler i kraftverk driftet av Sira Kvina, inkludert Duge, Tjørhom, Roskrepp, Kvinen, Solhom, Tonstad, Åna Sira samt Hunnevatn pumpe. 

Selskap Eierandel
Lyse Produksjon 41,1 %
Statkraft Energi AS 32,1 %
Skagerak Kraft AS 14,6 %
Agder Energi Produksjon AS 12,2 %

 

Røldal Suldal Kraft AS (RSK)

Gjennom aksjeselskapet Røldal Suldal Kraft har Statkraft eierandeler i Røldal-Suldal-anleggene, inkludert Middyr, Midtlæger, Svandalsflona, Novle, Røldal, Suldal I, Suldal II, Kvanndal og Vasstøl.

Norsk Hydro er operatør for anleggene i Røldal-Suldal-systemet og er ansvarlig for daglig drift. Røldal-Suldal-utbyggingen ble opprinnelig satt i gang på 1960-tallet for å sikre kraft til Hydros aluminiumproduksjon på Karmøy. 

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 8,74 %
Norsk Hydro Produksjon 91,26 %

Røldal Suldal Kraft AS eier 54,79 prosent av Røldal-Suldal-anleggene. De øvrige 45,21 prosent av anleggene eies av Norsk Hydro. Statkrafts indirekte eierandel i Røldal-Suldal-anleggene er derfor 4,79 prosent. 

 

Aurlandverkene

Kraftutbyggingen i Aurland startet sommeren 1969. E-CO Energi, som er et selskap i Hafslund E-CO konsernet, er operatør for kraftverkene i Aurland som består av Aurland I, Fossane Pumpe, Aurland II, Aurland III, Aurland IV (Vangen), Aurland V (Reppa) og Leinafoss. Statkraft har ikke eierandeler i Leinafoss.  

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 7 %
E-CO Energi 93 %

 

Solbergfoss

Solbergfoss er et samarbeid mellom E-CO og Statkraft. E-CO er operatør for kraftverket og er ansvarlig for daglig drift.

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 33,33 % (rettighet på 35,6 % av produksjonen) 
E-CO Energi AS 66,66 %

 

Kraftverkene i Orkla (KVO)

Kraftverkene i Orkla DA (KVO) ble etablert i 1978 for utbygging av kraftverk i Orkla. Trønder Energi er operatør for anleggene som inkluderer Ulset, Svorkmo, Grana, Brattset og Litjfossen.

Selskap Eierandel
Statkraft Energi AS 48,6 %
Trønder Energi Kraft AS 35 %
Eidsiva vannkraft AS 12 %
Nord-Østerdal Kraftlag SA 4,4 %