Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle

FNs bærekraftsmål 7 innebærer å sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Vi fører an i skiftet til ren energi ved å levere ren kraft til millioner av mennesker rundt om i verden. Vi bruker vår kompetanse til å stadig forbedre design, bruk og skalering av fornybare energiløsninger. Vi bidrar til å redusere samfunnets avhengighet av fossilt brensel, og vi gjør fornybare alternativer tilgjengelige for stadig flere mennesker og lokalsamfunn.

Sammenhenger

Ved å bidra til bærekraftsmål 7 oppnår vi viktige synergier med bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 9 om innovasjon og infrastruktur. For eksempel har vårt vannkraftverk Allain Duhangan, som ligger i fjellene i Nord-India, skapt nye arbeidsplasser og stabile inntekter for kvinner i bygdesamfunnet og på den måten bidratt positivt til delmål 8.5, 8.8, 9.1 og 9.2. Ved å redusere forurensning fra fossil kraftproduksjon, og derved bidra til renere luftkvalitet og mindre sykdom knyttet til forurensning, oppnår vi også synergier med bærekraftsmål 3 om god helse.

Samtidig som vi bidrar til bærekraftsmål 7,  er vi klar over at etablering og utbygging av fornybar kraft kan ha en negativ innvirkning bærekraftsmål 15 om liv på land. Vi jobber hele tiden med å redusere disse effektene. I Norge har vi  for eksempel jobbet med delmål 15.1 og 15.5 gjennom ulike tiltak for å styrke fiskebestanden i påvirkede elver.Relatert innhold