Uavhengig attestasjon

En uavhengig tredjepart gjennomgår vår bærekraftinformasjon i årsrapporten. Denne kan også lastes ned her.

For å sikre troverdighet har Statkrafts revisor siden 2003 årlig gjennomgått vår eksterne rapportering om bærekraft. Gjennomgangen er basert på revisjonsstandarden ISAE 3000 og revisors konklusjon presenteres i en uavhengig attestasjonsuttalelse som er inkludert i årsrapporten.