Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Svindelforsøk ved rekruttering

Statkraft opplever i forbindelse med rekruttering at enkeltpersoner og organisasjoner gjør forsøk på å svindle selskapet og den som potensielt skal bli en ny ansatt.

Vær oppmerksom på at verken Statkraft eller noen av virksomhetene som rekrutterer på våre vegne, vil be om betaling fra søkere på noe som helst tidspunkt i rekrutteringsprosessen. 
 
Alle som får tilbud om ansettelse hos Statkraft, må først gjennom en formell rekrutteringsprosess. Før noe formelt jobbtilbud blir gitt, vil du i løpet av prosessen alltid selv få møte en representant for Statkraft for et intervju. 
 
Vær også oppmerksom på at hvis du mottar e-post fra noen som hevder å være en Statkraft-ansatt, vil adressen alltid ende med @statkraft.com eller et relevant landsdomene. 
 
LinkedIn er et viktig globalt nettverk for profesjonelle og en viktig kanal for rekruttering. Vi anbefaler på det sterkeste at du bare etablerer nettverksforbindelse med personer du stoler på.

Varseltegn ved svindelforsøk

Det er mange forhold du må være på vakt mot. Svindelforsøk i forbindelse med rekruttering omfatter ofte: 

 • at det kreves penger fra søkeren, for eksempel søknadsavgift, skatt, en prosentandel av reiseutgifter eller liknende. 
 • at det tilbys urealistiske kompensasjons- og fordelspakker. 
 • at det blir bedt om personlig informasjon som personnummer, pass og bankkonto på et tidlig stadium i prosessen. 
 • at avsenders e-post kommer fra gratiskontoer som Yahoo, Gmail, Hotmail eller Live.com. 
 • at den som ringer, har skjult nummer. 
 • at det blir insistert på at det haster. 
 • at det tilbys ansettelse utenlands på ikke-lokale betingelser. 
 • at skriftspråket er dårlig eller at dokumentasjonen er uprofesjonelt satt opp.

Hvis du har mistanke om svindelforsøk, hva skal du gjøre?

Vårt råd er at du ikke svarer på uoppfordrete henvendelser fra folk du ikke er kjent med. 
 
Hvis du noen gang er i tvil om legitimiteten til e-postmeldinger, brev, nettsteder eller annen informasjon som gir seg ut for å stamme fra Statkraft, vennligst send spørsmål eller bekymringsmelding til nospamreport@statkraft.com. Oppgi kontaktinformasjon, slik at vi om nødvendig kan kommunisere med deg direkte, og følg denne fremgangsmåten for å unngå at viktig informasjon går tapt:

 • Legg ved den originale, mistenkelige meldingen, det vil si opprett en ny melding med den originale meldingen som vedlegg.
 • Informer oss om hvor du opprinnelig registrerte din CV eller søknad. For din egen sikkerhets skyld bør du også ta problemet direkte opp med stedet eller selskapet der du registrerte CV-en din, siden de også kan trenge å sette i verk tiltak.
 • Ta vare på den mistenkelige meldingen. Ikke gjør endringer i den opprinnelige emnelinjen til e-posten du fikk, og ikke rediger meldingens innhold på noen måte. Behold den opprinnelige meldingen i 30 dager, slik at den er tilgjengelig for videre undersøkelser om nødvendig.

Hvis du har blitt lurt til å sende penger til en organisasjon eller person eller har send pass eller annen sensitiv informasjon til uautoriserte kilder, råder vi deg til å kontakte ditt lokale politikontor. 
 
Hvis du mistenker at en usannferdig stillingsannonse er lagt ut på LinkedIn, kan du rapportere den til LinkedIn direkte på lcshelp@linkedin.com. 
 
Vi er takknemlige og setter stor pris på at du tar deg tid til å informere oss, hvis du skulle bli utsatt for svindelforsøk i forbindelse med rekruttering. 

Andre temaer

 • Generelle spørsmål

  Svar på generelle spørsmål om karriere i Statkraft, inkludert hvordan søknads- og rekrutteringsprosessen vår fungerer.

  Les mer

 • Traineer

  Svar på spørsmål om søknader til Statkrafts internasjonale traineeprogram.

  Les mer

 • Sommerprosjektet

  Svar på spørsmål om deltakelse i Statkrafts sommerprosjekt.

  Les mer

 • Masteroppgavesamarbeid

  Svar på spørsmål om masteroppgavesamarbeid med Statkraft.

  Les mer