Industrielt eierskap

Statkraft har eierandeler i flere norske virksomheter og bruker sin erfaring og kompetanse til å videreutvikle disse selskapene industrielt. Målet er å maksimere den langsiktige verdiskapingen.

Skagerak Energi AS

Statkraft kjøpte 34 prosent av Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) og Vestfold Kraft i 2000. I 2001 ble de to selskapene slått sammen til Skagerak Energi, og Statkraft økte sin eierandel til 66,6 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 66,6 %
Skien kommune 15,21 %
Porsgrunn kommune 14,83 %
Bamble kommune 3,34 %

 

BKK AS

Statkraft kjøpte seg inn i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) i 1999 og økte eierandelen til 49,9 prosent i 2002. Etter salg av 6,5 prosent i 2018/2019 er Statkrafts eierandel nå på 43,4 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 43,4 %
Bergen kommune 37,8 %
Flere andre kommuner og to kommunale kraftlag eier de resterende aksjene 18,8 %

 

Agder Energi AS

Statkraft kjøpte en eierandel i Agder Energi AS i 2002.

Eier Eierandel
Statkraft 45,525 %
30 kommuner i Agder fylke eier de resterende aksjene 54,475 %