Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Industrielt eierskap

Statkraft har eierandeler i flere norske virksomheter og bruker sin erfaring og kompetanse til å videreutvikle disse selskapene industrielt. Målet er å maksimere den langsiktige verdiskapingen.

Skagerak Energi AS

Statkraft kjøpte 34 prosent av Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) og Vestfold Kraft i 2000. I 2001 ble de to selskapene slått sammen til Skagerak Energi, og Statkraft økte sin eierandel til 66,6 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 66,6 %
Skien kommune 15,21 %
Porsgrunn kommune 14,83 %
Bamble kommune 3,34 %

 

Eviny AS

Statkraft kjøpte seg inn i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (Tidligere BKK, nå Eviny) i 1999 og økte eierandelen til 49,9 prosent i 2002. Etter salg av 6,5 prosent i 2018/2019 er Statkrafts eierandel nå på 43,4 prosent.

Eier Eierandel
Statkraft 43,4 %
Bergen kommune 37,8 %
Flere andre kommuner og to kommunale kraftlag eier de resterende aksjene 18,8 %

 

Å Energi AS

Statkraft kjøpte en eierandel i Agder Energi AS i 2002.

Eier Eierandel
Statkraft 33,3 %
27 kommuner i Agder og Buskerud fylke eier de resterende aksjene 66,6 %