Vår rapportering om bærekraft

Vi har forpliktet oss til å være åpne om vårt arbeid og våre resultater knyttet til bærekraft, og vi har publisert bærekraftrapporter siden 2003.

Vår årlige bærekraftrapport er en del av Statkrafts årsrapport og den er basert på Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Temaene i rapporten er valgt på bakgrunn av vår vesentlighetsanalyse.

Vår rapportering dekker også informasjon som etterspørres av spesifikke lover og rammeverk, for eksempel UK Modern Slavery Act, og vi bruker dette nettstedet for å gi ytterligere informasjon om våre aktiviteter og resultater knyttet til bærekraft.

Når vi utarbeider vårt bærekraftregnskap, samler vi inn data fra selskaper og prosjekter der Statkraft er majoritetseier.

Forsiden av Lavutslippsscenarioet 2019

Lavutslippsscenariet 2019

Energisektoren står midt i en utvikling med gjennomgripende teknologiske, politiske og markedsmessige endringer. I vårt Lavutslippsscenario presenterer vi et globalt scenario fram mot 2050 der vi analyserer globale og regionale drivkrefter i energimarkedene.

Les mer