Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

For å kunne holde klodens temperaturer under bristepunktet mener vi at fornybar energi ikke bare er en del av løsningen, men at den er selve løsningen når det kommer til energi. Vi bidrar direkte til å bøte på klimautfordringene ved å redusere bruken av fossilt brensel, samtidig som verden trenger mer energi. Ved hjelp av våre vannkraftmagasiner og regulerte vassdrag bidrar vi også til å redusere skader forårsaket av flom og tørke. Ved å bidra til bærekraftsmål 13 genereres synergier med de 16 øvrige målene, ettersom klimaet påvirker  alle samfunn, økonomier og økosystemer.

Sammenhenger

Det antas at fornybar energi etter hvert vil bli den billigste energikilden. Innføring av klimatiltak kan likevel bli en byrde for land som ikke har ressurser, teknologi, eller nødvendig kunnskap.  «Samarbeid for å nå målene» (bærekraftsmål 17) er derfor viktig for å bidra til «Ren energi for alle» (bærekraftsmål 7) – som igjen er viktig for å redusere klimaendringene. For eksempel bidrar vi med vår ekspertise til Det internasjonale senteret for vannkraft (ICH) for å støtte og utvikle vannkraft  over hele verden.   Relatert innhold