Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

For å kunne holde klodens temperaturer under bristepunktet mener vi at fornybar energi ikke bare er en del av løsningen, men at den er selve løsningen når det kommer til energi. Vi bidrar direkte til å bøte på klimautfordringene ved å redusere bruken av fossilt brensel, samtidig som verden trenger mer energi. Ved hjelp av våre vannkraftmagasiner og regulerte vassdrag bidrar vi også til å redusere skader forårsaket av flom og tørke. Ved å bidra til bærekraftsmål 13 genereres synergier med de 16 øvrige målene, ettersom klimaet påvirker  alle samfunn, økonomier og økosystemer.

Sammenhenger

Det antas at fornybar energi etter hvert vil bli den billigste energikilden. Innføring av klimatiltak kan likevel bli en byrde for land som ikke har ressurser, teknologi, eller nødvendig kunnskap.  «Samarbeid for å nå målene» (bærekraftsmål 17) er derfor viktig for å bidra til «Ren energi for alle» (bærekraftsmål 7) – som igjen er viktig for å redusere klimaendringene. For eksempel bidrar vi med vår ekspertise til Det internasjonale senteret for vannkraft (ICH) for å støtte og utvikle vannkraft  over hele verden.   

Relatert innhold