Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Traineer

Svar på spørsmål om søknader til Statkrafts internasjonale traineeprogram.

Når blir trainee-stillingene publisert, og hvor kan jeg finne dem?  

Trainee-stillingene utlyses rundt september/oktober hvert år. Alle trainee-stillingene vil bli publisert på vår hjemmeside.

Hvem kan søke på traineeprogrammet i Statkraft?  

De generelle kravene for å søke på traineeprogrammet:

 • Du har utdanning på masternivå med gode resultater
 • Du er en positiv lagspiller som liker å samarbeide med andre
 • Du ønsker en bratt læringskurve
 • Du er engasjert, har stor arbeidsglede og ønsker å være med å utvikle Statkraft videre
 • Du er fleksibel med tanke på oppgaver og mobilitet 

Du vil finne mer detaljert informasjon om hvem vi ser etter og spesifikke krav i de respektive trainee-stillingsannonsene.

Hva inneholder programmet?

 • Traineeprogrammet er et utviklings- og læringsprogram over 16 måneder skreddersydd for nyutdannede og unge arbeidstakere med begrenset arbeidserfaring. Formålet med Statkrafts traineeprogram er å utvikle fageksperter innenfor våre satsningsområder med et helhetsbilde over hele vår virksomhet og verdikjede 
 • 16 måneders program med tre ulike jobbrotasjoner, hvorav minst en av dem i et annet land 
 • Fast tilsettelse i en avdeling der man fortsetter i ny stilling etter fullført program 
 • Programmet skreddersys med utgangspunkt i traineens bakgrunn og enhetens kompetansebehov
 • Jevnlige kurs og fellessamlinger hvor traineegruppen møtes

Hvor mange traineer blir ansatt hvert år?

Statkraft ansetter vanligvis mellom 10-15 traineer hvert år. Trainee-stillingene varierer fra år til år, avhengig av etterspørsel fra Statkrafts ulike forretningsområder.

Når er fristen for å søke på traineeprogrammet, og når starter programmet?

Fristen for å søke på traineeprogrammet avhenger av når trainee-stillingene blir publisert. Fristen vil imidlertid alltid fremgå tydelig i stillingsannonsene, og er vanligvis i oktober. Traineeprogrammet starter vanligvis 1. september, men det er også mulig å starte programmet tidligere etter avtale med den relevante avdelingen/kontaktpersonen.

Er det mulig å søke på mer enn en stilling?

Ja, du kan søke på flere stillinger dersom flere stillinger er relevant for deg. 

Vil traineeprogrammet gi meg fast stilling?

Ja, traineer blir fast ansatt i en bestemt stilling, hvor de vil fortsette å jobbe etter å ha fullført det ettårige traineeprogrammet.

Er det et krav å snakke norsk?

Statkrafts offisielle arbeidsspråk er engelsk, så det er ikke et krav å snakke norsk. Det kan imidlertid være enkelte stillinger som krever ferdigheter i norsk eller andre språk, men dette vil fremgå tydelig i stillingsannonsen. 

Kan jeg jobbe i et annet land?

Traineeprogrammet består av tre rotasjoner og det anbefales på det sterkeste å ha minst en stillingsrotasjon i utlandet. 

Andre temaer

 • Generelle spørsmål

  Svar på generelle spørsmål om karriere i Statkraft, inkludert hvordan søknads- og rekrutteringsprosessen vår fungerer.

  Les mer

 • Sommerprosjektet

  Svar på spørsmål om deltakelse i Statkrafts sommerprosjekt.

  Les mer

 • Masteroppgavesamarbeid

  Svar på spørsmål om masteroppgavesamarbeid med Statkraft.

  Les mer

 • Svindelforsøk ved rekruttering

  Statkraft opplever i forbindelse med rekruttering at enkeltpersoner og organisasjoner gjør forsøk på å svindle selskapet og den som potensielt skal bli en ny ansatt.

  Les mer