Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kunnskapsgrunnlag

Energisektoren er midt oppi en svært rask endringsperiode preget av dyptgripende teknologiske, politiske og markedsbaserte endringer. Det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan energisystemene utvikler seg og å ta dette med i beslutningsgrunnlaget for nyvinninger og videre utvikling av virksomheten.

Basert på teknologiovervåking, spesifikke analyser og dybdestudier identifiserer vi nye markedsmuligheter og mulige kostnader ved potensielle teknologier. Vårt dyktige analyseteam følger ikke bare med på teknologier for kraftproduksjon, men også energilagring, fjernvarme og kjøling, og transportteknologier i alle markedene der Statkraft opererer.

Vi bruker denne kunnskapen til å utforme våre egne strategier og markedsforståelse og som basis for hvordan vi utformer vår tilnærming til innovasjon og forretningsutvikling.

Kvinne som smiler
"Energisystemene utvikler seg med rekordfart, og vi må forstå konsekvensene."
Gry Johanne Åmodt
Konsernstrategi
Vanndråper på solcellepanel
Foto: Ole Martin Wold

Lavutslippsscenario

For å utdype og styrke forståelsen av ulike markedstrender, utarbeider Statkraft langsiktige scenarier som gir innsikt i hvordan globale energimarkeder vil kunne arte seg i fremtiden.

Les Lavutslippsscenariet her

Relatert innhold