Kunnskapsgrunnlag

Energisektoren er midt oppi en svært rask endringsperiode preget av dyptgripende teknologiske, politiske og markedsbaserte endringer. Det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan energisystemene utvikler seg og å ta dette med i beslutningsgrunnlaget for nyvinninger og videre utvikling av virksomheten.

Basert på teknologiovervåking, spesifikke analyser og dybdestudier identifiserer vi nye markedsmuligheter og mulige kostnader ved potensielle teknologier. Vårt dyktige analyseteam følger ikke bare med på teknologier for kraftproduksjon, men også energilagring, fjernvarme og kjøling, og transportteknologier i alle markedene der Statkraft opererer.

Vi bruker denne kunnskapen til å utforme våre egne strategier og markedsforståelse og som basis for hvordan vi utformer vår tilnærming til innovasjon og forretningsutvikling.

Kvinne som smiler
"Energisystemene utvikler seg med rekordfart, og vi må forstå konsekvensene."
Gry Johanne Åmodt
Konsernstrategi
Vanndråper på solcellepanel
Foto: Ole Martin Wold

Lavutslippsscenario

For å utdype og styrke forståelsen av ulike markedstrender, utarbeider Statkraft langsiktige scenarier som gir innsikt i hvordan globale energimarkeder vil kunne arte seg i fremtiden.

Les Lavutslippsscenariet her


Relatert innhold