Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Grønne ambisjoner i Spania

Av elektrisiteten som ble produsert i Spania i 2021, kom nesten 47 prosent fra fornybare kilder. Det er det meste som er registrert siden målingene startet, men likevel et stykke unna regjeringens mål om en fornybarandel på 74 prosent i 2030.

Tiago Thomaz
Tiago Thomaz
Head of Origination Iberia

Tiago Thomaz leder Statkraft-enheten Origination Iberia og har tilhold ved selskapets kontor i Madrid i Spania. Enheten er en del av forretningsområdet Marked.

José Miguel Ferrer
José Miguel Ferrer
Vice President

José Miguel Ferrer er Statkrafts landsjef for Iberia og har tilhold ved selskapets kontor i Valencia i Spania. Enheten er en del av forretningsområdet Europa.

Spania har i dag Europas nest største kapasitet innenfor installert vindkraftkapasitet og den femte største på verdensbasis. Regjeringen leverte i 2020 sin nasjonale energi- og klimaplan (NECP) til EU. Den inneholder ambisiøse klimamål som skal være oppnådd innen 2030.

– Spania har store ambisjoner om overgang til grønn energi, spesielt ved å øke produksjonen av sol- og vindkraft, forteller Tiago Thomaz, ansvarlig for Statkrafts enhet Origination Iberia med lokalisering i Madrid.

Spania_Andel_elprod_pr_kilde_2020__NORSK.gif

Målet er at andelen av solkraft i elektrisitetsproduksjonen skal øke fra dagens om lag åtte prosent til 22 prosent i 2030. Tilsvarende skal andelen vindkraft øke fra drøyt 20 prosent i 2020 til 31 prosent i 2030. Dermed vil over halvparten av den spanske elektrisitetsproduksjonen stamme fra sol- og vindkraft i 2030.

– Sol- og vindkraftprosjekter på til sammen 150 GW har søkt om nettilkobling, og en stor andel prosjekter står i kø. Spanske myndigheter satser også på å øke kapasiteten innenfor energilagring, men det vil mest sannsynlig ikke komme skikkelig i gang før etter 2025, forteller Thomaz.

Spania_Andel_elprod_fornybare_kilder_NORSK.gif

Den spanske regjeringen har lansert en egen strategi for energilagring, der målet er å øke kapasiteten fra dagens 8,3 GW til 20 GW i 2030 og 30 GW i 2050. Det skal skje gjennom å legge til rette for nye prosjekter, å fremme utviklingen av grønn hydrogen og å forske på og etablere ny forretningsutvikling basert på grønn teknologi.

Spania planlegger også nye strømutvekslingskabler med både Portugal og Frankrike. EU har satt som mål at minst 10 prosent av elektrisiteten som produseres ved et lands kraftverk, skal transporteres til nabolandene.

Solpaneler
Foto: Christer Gilje

Fakta om NECP

Blant målene i Spanias nasjonale energi- og klimaplan (NECP) 2021-2030 er:

  • Klimagassutslippene skal være 23 prosent lavere enn i 1990.

  • Fornybare kraftkilder skal stå for 42 prosent av energimiksen.

  • 74 prosent av elektrisitetsproduksjonen skal stamme fra fornybare kilder.

  • Kullkraft fases ut – Spania skal være kullfritt innen 2025.

  • Kjernekraftproduksjonen reduseres – fire av Spanias sju kjernekraftreaktorer skal stenge innen 2030.

Vindturbiner i Spania
Sted: Catalonia, Spania
Foto: Shutterstock

Vindparken Serra de Tallat i Leida-provinsen i Catalonia.

Gunstig klima for grønne prosjekter

Etter Frankrike er Spania det nest største landet i EU målt i areal. Foruten størstedelen av den iberiske halvøya, omfatter Spania også øygruppene Kanariøyene i Atlanterhavet og Balearene i Middelhavet, samt enklavene Ceuta og Melilla i Nord-Afrika.

Gjennom et nytt økonomisk regime for fornybar energi (Régimen Económico de Energías Renovables – REER) har myndighetene lansert en rekke insentiver for å få fart på det grønne skiftet i landet. Et av tiltakene er auksjoner for sol- og vindkraftkapasitet. Den første auksjonen ble holdt 26. januar 2021.

– Gjennom slike auksjoner støtter myndighetene utviklingen av sol- og vindkraft. Det vil være en viktig faktor for at landet skal nå klimamålene frem mot 2030, fremholder Tiago Thomaz.

Andre insentiver retter seg mot etterspørselssiden, deriblant kraftkrevende industri, gjennom å stimulere til økt bruk av fornybare kraftkilder.

– Det skjer for eksempel ved at forbrukerne inngår langsiktige kraftkjøpsavtaler (PPA) med selskaper som leverer fornybar energi gjennom en insentivmekanisme, sier han.

Vindturbin i Spania
Vindturbiner er ikke noe uvanlig syn i Spania, som her i en liten by under fjellene på Kanariøyene. (Foto: Shutterstock)

Den spanske regjerningen har også etablert et fond der små og mellomstore selskaper som har vanskeligheter med å få kreditt i banker, kan søke om støtte.

I tillegg skal det brukes inntil 800 millioner euro på å stimulere til økt salg av elbiler frem mot 2023. Det er 25 millioner biler i Spania, men elbiler utgjør i dag færre enn en million. Regjeringen regner med at antallet elbiler vil øke til fem millioner innen 2030.

– Det er et gunstig klima for fornybar energi i Spania nå. De ulike tiltakene som myndighetene innfører, vil sammen bidra til at landet raskere beveger seg i retning av et grønnere energimarked, konstaterer Thomaz.

Investerer i solkraft

Statkraft har blitt en aktiv aktør innenfor utvikling av fornybar energi i Spania og Portugal etter å ha kommet inn på det iberiske markedet i 2018.

Tiago Thomaz kunne åpne Statkrafts kontor i Madrid i 2019. I mai 2021 ble José Miguel Ferrer utnevnt til ny landsjef for Statkraft Iberia, med tilhold i Valencia.

– Som ny Country Manager er jeg glad for å kunne bidra i den viktige tiden som Spania nå opplever i overgangen til en bærekraftig energimodell, sier Ferrer.

Solpaneler i Spania
Solpaneler i Sierra de San Pedro i Caceres-provinsen i Spania. (Foto: Shutterstock)

Statkraft har store ambisjoner for å utvikle landbasert vindkraft og solenergi i regionen.

– Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Med 125 års erfaring i bagasjen er vi fast bestemt på å spille en avgjørende rolle for å nå målene i den nasjonale integrerte energi- og klimaplanen, sier José Miguel Ferrer.

I 2020 kjøpte Statkraft selskapet Solarcentury, som er verdensledende innenfor utvikling, bygging og drift av store solkraftverk. Statkraft har mer enn 60 ansatte i Spania, fordelt på kontorer i Madrid og Valencia.

I mai 2021 kunngjorde selskapet at det vil investere 200 millioner euro i utvikling av fire nye solparker i Cadiz-regionen. Anleggene vil ha en total kapasitet på 234 MWp.

Statkraft spiller også en viktig rolle for å sikre nødvendig finansiering til prosjekter for fornybar kraftproduksjon.

– Vi signerte i 2018 vår første kraftkjøpsavtale med det tyske selskapet BayWa r.e., som utvikler solenergiprosjekter. Dette første prosjektet, solcelleparken Don Rodrigo, ligger nær Sevilla og er Europas første subsidiefrie solkraftprosjekt i storskala. Vi har signert andre langsiktige kraftkjøpsavtaler med andre utviklingsselskaper, og slike avtaler gir mulighet for subsidiefri utvikling av fornybar solenergi, sier Tiago Thomaz.

Spansk flagg
Foto: Shutterstock

Fakta om Spania

  • Befolkning: 47 millioner

  • Hovedstad: Madrid

  • Styresett: Konstitusjonelt monarki

  • Statsminister: Pedro Sánchez

  • Språk: Spansk (samt katalansk, galisisk og baskisk i enkelte regioner)

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Andre landserieartikler

Del denne artikkelen