Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønt hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønt hydrogen.

Vi sikter mot å bruke vår fornybare kraft til å tilby grønt hydrogen som et klimavennlig  alternativ til fossilt brensel for industrikunder og tungstransport til lands og til vanns.

Hydrogenmåler
Foto: Shutterstock

Vi har som mål å tilby:

 • Hydrogen på stedet for industrivirksomheter
 • Hydrogen som drivstoff for tungtransport (lastebiler, ferger, skip, tog, busser og annet).
 • Produsere og bygge verdikjeder for hydrogen og hydrogenbasert drivstoff som grønn ammoniakk og grønn metanol.
Vanndråper på grønne blader
Foto: Kosma Kurłowicz på Unsplash

Fordeler med grønt hydrogen:

 • Produsert med kraft fra fornybare energikilder: Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler. Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen.

 • Allsidige bruksområder: Hydrogen kan brukes som drivstoff, som energibærer for å generere strøm og varme, og som råstoff i industrielle prosesser og produktfremstilling.

 • Reduserer CO2-utslipp: Å bruke fossilt brensel til å fremstille hydrogen gir klimaskadelige CO2-utslipp til atmosfæren. Gjennom elektrolyse med fornybar kraft er oksygen det eneste biproduktet til hydrogen, og oksygen kan benyttes til andre applikasjoner eller ganske enkelt slippes ut. CO2-utslipp kan også reduseres ved å erstatte fossilt brensel og fossilt råstoff med grønt hydrogen.

Prosjektkart
Europa

Prosjekter vi jobber med

Statkraft jobber med en rekke prosjekter for å utvikle produksjon av og verdikjeder for grønt hydrogen. Hovedtyngden av prosjektporteføljen ligger i Norge og består av:

 • Tyssedal: Hydrogen Hub Hardanger sammen med lokalt næringsliv med fokus på hydrogen til industri og transport, inklusive undersjøisk lagring
 • Mo i Rana: Hydrogen Hub Mo med produksjon av hydrogen til grønt stål hos Celsa og tung transport med hovedvekt på maritim sektor
 • Finnfjord: Grønn metanol sammen med Carbon Recycling International og Finnfjord Smelteverk.
 • H2 Trucks: Bygge en verdikjede for tungtransport på vei med aktører fra produksjon, distribusjon til kunder. Passer sammen med de andre initiativene
 • Berlevåg-Svalbard: bidrar til å bygge en verdikjede for grønn ammoniakk fra vindkraft til i Finnmark til skipsfart og grønn energi til Svalbard

I tillegg til den norske porteføljen jobber Statkraft med initiativer knyttet til havner, industri og tungtransport på vei og jernbane i Sverige, hydrogenprodukjson relatert til fornybarprosjekter i UK, India og Brasil.

Relatert innhold

 • Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

  Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

  Les mer