Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dag Smedbold

Konstituert konserndirektør Norden

Mann ser inn i kameraet

Tidsrom  

Medlem av konsernledelsen siden 2024.

Ansvarsområder  

Kraftproduksjon i Norden. Konsernansvar for drift og vedlikeholdsprosesser og for havvind. Industrielt eierskap.  

Bakgrunn  

Dag Smedbold er fra 1. april 2024 konstituert konserndirektør med ansvar for Norden. Han kommer fra stillingen som Regiondirektør for Nord-Norge.   
Smedbold har vært ansatt i Statkraft siden 1987 og har hatt en rekke lederstillinger i Norge og internasjonalt, hovedsakelig med operativt ansvar for anlegg i Norge, Tyskland, UK og Sør-Amerika. I tillegg til vannkraft har han også ledet idriftsettelsen av de første vindparkene i Norge og gasskraft i Tyskland. Han sitter i styret i Eviny.  
 
Smedbold er utdannet sivilingeniør i marin teknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.  

Født  

1962 

Nasjonalitet  

Norsk