Vindkraftprosjekter i Chile

Chile / Vindkraft / Prosjekt

Statkraft har gått inn i tre vindkraftprosjekter i Chile med planlagt samlet installert effekt på 110 MW. Oppkjøpet gir Statkraft mulighet til å utnytte et stort vindkraftpotensial i området.

Med de tre planlagte vindprosjektene vil Statkraft utvide sin fornybare energiportefølje i Chile og kunne forsyne det chilenske elektrisitetssystemet med mer ren og fornybar kraft.

Statkraft kjøpte de tre vindparkprosjektene fra selskapet Torsa Chile i. De tre vindparkene, som alle ligger i Litueche kommune i O'Higgins-regionen sentralt i landet, er Cardonal (30 MW), Manantiales (27,6 MW) og Cerrillos (51,75 MW).

vinkraftverk

Vindpark

Nøkkeltall

  • Samlet installert effekt på 109,35 MW
  • Kommersiell drift planlagt i 2022

Utforsk virksomheten vår i Chile