Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft stenger Fykantrappa av sikkerhetsgrunner

15 jan., 2021

Statkraft stenger Fykantrappa i Glomfjord permanent for publikum. Årsaken er at Statkraft ikke kan garantere sikkerheten for publikum selv med store utbedringer.

Bakgrunnen for vedtaket er rapporter Statkraft har bestilt fra Talus AS og COWI AS. Talus AS har gjort en geologisk vurdering av faren for is- og steinsprang og skred mot trappen, samt vurdering av stabilitet. COWI AS har laget en tilstandsanalyse og vurdert sikkerheten til trappen.

- Rapportene viser at selv med store investeringer vil det fortsatt være fare for at steinblokker kan løsne og skade mennesker som benytter trappen. Denne risikoen er ikke Statkraft villig til å ta og vi har derfor bestemt å stenge Fykantrappa, sier kraftverksjef i Glomfjord Fred-Inge Kristiansen.

Verneklasse 2
Fykantrappa ligger i et område med barskt klima. I området rundt trappen går årlige is- og steinsprang, som også rammer trappen. Området er i tillegg utsatt for mindre jordskjelv og høye bergspenninger, som kan være dråpen som utløser et steinsprang på sommeren uten forvarsel. Alle disse kreftene destabiliserer berggrunnen og fører til steinsprang og mindre jordskred.

Fykantrappa er plassert i verneklasse 2 av Riksantikvaren og vurderes å være bevaringsverdig. Stengingen av trappen er ikke i konflikt med verneplanen.

Dialog med kommunen
Statkraft har dialog med Turistforeningen og kommunen for å finne alternativer for folk til å få tilgang til fjellet.

– Vi forstår den kulturhistoriske verdien denne trappen har i lokalsamfunnet. Det er et stort lokalt engasjement, og bruken har økt betydelig de siste årene. I 2019 ble det estimert at 15.000 personer hadde gått Fykantrappa, sier Kristensen.


Se vedlagt rapporter fra COWI AS og Talus AS.

For nærmere informasjon:
Fred-Inge Kristensen, kraftverksjef Glomfjord
E-post: fred-Inge.kristensen@statkraft.com
Tel.: +47 48223124