Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samfunnsansvar: Gjensidig utbytte av avfallshåndtering i Tyrkia

Papir, plast og annet avfall som truer med å trenge inn i vanninntaket ved magasinene, utgjør en stadig utfordring og belastning i driften av vannkraftverk. I Tyrkia har skolebarn hjulpet til med å samle inn mange tonn med avfall. Til felles beste.

Bahadir Sezegen
Bahadir Sezegen
Environmental and Social Management (E&S) Coordinator

Bahadir Sezegen koordinerer miljø- og samfunnsansvar for Statkraft i Tyrkia.

Det startet som et initiativ fra Statkraft i Tyrkia for å gjøre noe med alt søppelet som samlet seg opp i vannmagasinet til Kargi vannkraftverk ved elven Kizilirmak nord i landet.

Det viste seg å bli en vinn-vinn-situasjon og et enestående eksempel på gevinstdeling mellom vannkraftverket, det omkringliggende samfunnet og ikke minst det lokale miljøet.

Barn foran avfallscontainer
Med stor iver gikk barna i gang med å samle inn brukt papir og kartong! (Foto: Bahadir Sezegen)

Avfall gir inntekter til lokale skoler

Våren 2017 satte Kargi-verket i gang en kampanje overfor lokalsamfunnet for om mulig å få til en bærekraftig og langsiktig løsning på avfallsproblemet. Det ble besluttet å fokusere på å øke kunnskapen og bevisstheten rundt avfallshåndtering, i tillegg til å få til raske og konkrete tiltak.

I nært samarbeid med lokale myndigheter ble skoler i området plukket ut for et pilotprosjekt der hvert tonn innsamlet papir- og plastavfall ble belønnet med en brukt, gjenvunnet PC fra Statkraft.

Ikke lenge etter at kampanjen var sparket i gang, var 10 tonn avfall samlet inn – og en imponerende entusiasme var skapt.

Barn kaster papp og papir i avfallsdunk
Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik. Et viktig tiltak er å redusere mengden av søppel som samler seg opp i vannmagasinet til Statkrafts Kargi-kraftverk. (Foto: Bahadir Sezegen)

Bærekraftig avfallshåndtering

Tiltaket fortsatte ufortrødent selv uten PC-belønningen fra Statkraft, og de lokale skolene styrket og bygget ut innsatsen. Skolene fikk nemlig kjærkomne inntekter av alt papir- og plastavfall som ble levert til gjenvinning.

Kargi-kraftverket har for sin del oppnådd å minske mengden av søppel og skrot som finner veien til Kizilirmak-elven og vannreservoaret. På den måten kan kraftverket bruke færre arbeidstimer på å fjerne avfall som samler seg ved vanninntakets sperregitter.

I tiden fremover vil utvilsomt mindre avfall ende opp i elven fra landsbysamfunnene langs elvebredden og fra distriktssenteret Osmancik noen få kilometer oppstrøms Kargi.

Statkraft har også vurdert hvordan det enkle og effektive initiativet kan gjentas for å takle liknende avfallsutfordringer andre steder i verden.

Bahadir Sezegen overrekker en Statkraft-PC til Mahmut Karakaş, overlærer ved Gemici barneskole i Osmancik.
Bahadir Sezegen (til høyre), som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia, overrekker brukte og resirkulerte Statkraft-PCer til Mahmut Karakaş, leder for Gemici barneskole i byen Osmancik. For hvert tonn med papir- og plastavfall som barna samlet inn til gjenvinning, fikk skolen en datamaskin i premie. (Foto: Sener Demir)

"Jeg er stolt over å være en del av dette!"

– Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia, sier Bahadir Sezegen, som koordinerer miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft i Tyrkia og var initiativtaker til kampanjen.

– Med bakgrunn i hvilke generelle utfordringer vi står overfor i Tyrkia når det gjelder avfallshåndtering og gjenvinning, er jeg svært imponert over innsatsen og engasjementet til skolebarna og skoleadministrasjonen, legger han til.

– Pilotprosjektet ga ikke et rent vannreservoar over natten, men vi har fått på plass et ukomplisert system for avfallshåndtering som til syvende og sist bidrar til å lære opp og bevisstgjøre folk, bedrer det lokale miljøet og hjelper Statkraft til å nå målet om redusert flyt av avfall inn i magasinet. Jeg er stolt av å være en del av dette!

Barnetegninger
I klasserommene har elevene hengt opp flotte tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning og passe på at søppel ikke blir kastet i naturen eller ut i elven. (Foto: Bahadir Sezegen)
"Dette viser godt hvordan vi jobber i Tyrkia."
Bahadir Sezegen
Koordinator av miljømessige og sosiale spørsmål for Statkraft Tyrkia
 • Klasserom med elever og lærer
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik.

 • klasserom med elever og læreracher
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Innsamling og gjenvinning av avfall står på timeplanen for skolebarna i Osmancik.

 • Barnetegning
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Barna har lagd tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning.

 • Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Barna har lagd tegninger om å levere papir og plast til gjenvinning.

 • Skolefasade med plakat
  Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Kampanjeposter på skolens fasade.

 • Sted: Osmancik, Tyrkia
  Foto: Bahadir Sezegen

  Som ledd i arbeidet med å få til en langsiktig løsning på avfallsutfordringene i vannreservoaret til Kargi kraftverk, ble to skoler i Osmancik plukket ut til et miljøprogram for å øke bevisstheten i samfunnet rundt gjenvinning av avfall.

Kargi-dammen
Sted: Corum-provinsen, Tyrkia
Foto: Statkraft

Se også: Sikkerhet på timeplanen i Tyrkia

Hvordan kan drukningsulykker forhindres i åpne kraftreservoarer? Et godt tiltak er rett og slett å snakke med den største risikogruppen – barna.

Les mer