Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

John Olav Giæver Tande

Sjefsforsker, SINTEF

Portrett av John Olav Giæver Tande

John er en av Norges fremste eksperter på havvind. Han deler sine refleksjoner om hva som må til før store mengder energi fra havvind effektivt kan sluses inn i energisystemet. Hva kreves med tanke på nett og kobling til Europa, er planene ambisiøse nok, kostnadene realistiske og ny teknologi og kunnskap tilgjengelig?