Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft med i fire nye forskningssentre

16 apr., 2024

Statkraft er med i fire av de åtte omsøkte forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) som ble tildelt støtte fra Regjeringen gjennom Forskningsrådet i april 2024.

Forskningsrådet bidrar med inntil 1,28 milliarder kroner hvor hvert senter får mellom 120-180 millioner kroner over en åtteårsperiode. Statkraft hadde dialog med mange av sentrene i søknadsrunden i fjor høst og valgte å støtte åtte av de 21 søknadene.

- Vi er godt fornøyde med resultatet og glad for at akkurat disse har fått støtte fra NFR og gratulerer samtidig de øvrige som også fikk. Det er særlig gledelig at det vannkraftorienterte senteret RenewHydro fikk gjennomslag. Dette gir mulighet for å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned i nåværende senter HydroCen, samt tidligere Cedren, sier Marit Ronæss, leder av Group i Statkraft. 

RenewHydro skal fornye vannkraftforskningen med å ta inn NHH og NORCE som nye partnere i tillegg til NTNU, Sintef Energi og NINA. 

- Vi ser for oss et enda større fokus på endringer i energimarkedet samt klimaendringene og deres betydning for verdiskaping fra vannkraften fremover, fortsetter Ronæss.

I tillegg til de sentrene som nå fikk støtte, deltar Statkraft i FME-sentrene Hydrogeni​, HyValue​, NorthWind​, NTRANS, ZEN, MoZEES​, Bio4Fuels og HydroCen som dekker mange fagfelt og relevante teknologier. De fire sistnevnte avsluttes i løpet av året.

Statkraft deltar og bidrar i slike sentre for å sikre at selskapet forblir konkurransedyktig og i forkant i den globale fornybarsektoren. Forskning og utvikling brukes for å utforske og utvikle nye og forbedrede løsninger, produkter og tjenester for å maksimere verdien. Selskapets strategi er å opprettholde aktivitet på forskning og styrke og forbedre utviklingsaktiviteter for å støtte vekstambisjonene.


De fire Statkraft-støttede sentrene:

FME Interplay (Integrated hub for Energy System Analyses) skal muliggjøre økt integrasjon av energisystemet ved å etablere en åpen plattform for deling av modeller og data og for kobling og analyse ved hjelp av energi- og systemmodeller. Det er betydelige synergier forbundet med å se energisystemet som én helhet, fremfor sektorvis, både når det gjelder effektivitet, forsyningssikkerhet og kostnader, men også utslipp, natur og bærekraft.


FME SOLAR skal støtte utviklingen av solenergi som en sentral del av energiforsyningen i Norge. I tillegg til utvikling, installasjon, integrasjon og drift av solkraftverk både i og utenfor Norge omfatter senteret hele verdikjeden inkludert silisiumproduksjon, viktige applikasjoner som bygningsintegrerte og flytende solanlegg, og resirkulering av solcelleanlegg.


FME Battery (Next-generation and improved circular sustainable battery technology value chain) er rettet mot teknologiforbedringer på alle de viktigste områdene for norsk batteriindustri; batterimaterialer, celleproduksjon, batteripakker/-systemer og gjenvinning/gjenbruk. NTNU er vertsinstitusjon, men IFE har prosjektledelse. Senteret vil jobbe for en sirkulær verdikjede, har deltakelse fra alle de store og viktige batteriforskningsmiljøene i Norge samt ledende industriaktører.


FME RenewHydro (Norwegian research centre for renewal of hydropower technology) skal løse utfordringer vannkraften blir stilt overfor når innfasing av store mengder uregulerbar kraft øker kravene til fleksibilitet, og når en skal drive effektivt og bærekraftig i et uforutsigbart klima. Med seg har forskningsinstitusjonene interessenter fra offentlige myndigheter, TSO og en lang rekke representanter fra vannkraftnæringen. Med avslutningen av FME Hydrocen i 2024 representerer RenewHydro kontinuitet og fornyelse for viktige deler av vannkraftsektoren.


Les mer om tildelingen og de ulike sentrene.