Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Telenor signerer avtale om forsyning av fornybar energi til Telenors finske datterselskap DNA

03 jul., 2023

Telenor har signert en 10-årig avtale om kraftkjøp (PPA) med Statkraft. Avtalen sikrer at rundt 80% av den kjøpte strømmen til Telenors finske datterselskap DNA kommer fra en ny vindpark som skal bygges i Finland.

Palokangas vindpark er eid av Exilion Tuuli og vil starte operasjonell drift mot slutten av 2024. Exilion Tuuli er et investeringsselskap eid av finske institusjonelle investorer. Statkrafts rolle vil dekke behovene til både DNA og Exilion, ved å gi økonomisk trygghet for Exilion samtidig som de leverer forutsigbar forsyning av fornybar energi til DNA. 
 
"Telenor ønsker å støtte byggingen av nye fornybare kraftverk i markedene vi opererer i, og denne avtalen gir et solid bidrag til avkarboniseringen av strømforsyningen, samt ny kapasitet for å beskytte oss mot volatile energipriser," sier Jannicke Hilland, konserndirektør for Telenor Infrastructure i Telenor Group.  
 
Tidligere har Telenor signert lignende avtaler for virksomhetene i Norge og Danmark, som er en viktig del av selskapets målrettede tilnærming for å redusere utslipp.  
 
"Telenor Groups klimamål for scope 1 og 2, basert på vitenskapelige prinsipper, forplikter oss til å redusere globale klimagassutslipp med 57% fra 2019 til 2030. Vi har også et scope 3-mål der vi nylig gjorde det obligatorisk for våre leverandører å sette sine egne vitenskapsbaserte klimamål. Innkjøp av fornybar energi er et av de mest betydningsfulle tiltakene vi kan gjøre for å nå våre mål for scope 1 og 2," avslutter Hilland.  
 
Gjennom denne avtalen vil DNA motta totalt 85 GWh strøm årlig. Palokangas vindpark vil bestå av 12 turbiner og bygges i Nordøst-Finland.  
 
"Med denne avtalen støtter vi DNA i å sikre deres energibehov og oppnå deres klimamål basert på fornybar energi fra et nytt vindkraftverk under utvikling i Finland. Avtalen illustrerer Statkrafts rolle i markedet der vi forener behovene til kraftprodusenter og kraftforbrukere for å finne lønnsomme, risikoreduserende og bærekraftige løsninger," sier Arne Wist, ansvarlig for Nordic Origination i Statkraft. 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson