Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft klar med globalt lavutslippsscenario for 2023 – og et norsk dypdykk på trappene

31 okt., 2023

Med en verden i drastisk endring er fremtidsbildet mer usikkert enn før. I år vil Statkraft følge opp sin globale lavutslippsrapport med tre scenarier for fremtidens norske energimarked. Det norske dypdykket slippes i midten av november.

Dette dypdykket vil presentere en scenarioanalyse av den norske energiomstillingen frem mot 2050. Målet er synliggjøre noen mulige utviklingsbaner for energisystemet, og hvilke avveininger og valg Norge står overfor på veien mot lavutslippssamfunnet. 

Analysen deles inn i tre hovedscenarier: 

  • Netto null: Utslippskutt står høyt på prioriteringslisten, og Norge omstiller energibruk og produksjon raskt slik at klimamålene for både 2030 og 2050 nås, med henholdsvis 55 og 95 prosent lavere utslipp enn 1990.
  • Forsinket 2030: Målene om utslippskutt beholdes, men omstillingen møter mange barrierer, som lokal motstand. Norge klarer å kutte utslipp med 45 prosent innen 2030, som er 10 prosentpoeng unna målet, men vi henter oss inn på veien mot 2050 og klarer å kutte 95 prosent av utslippene.
  • Lav klimaambisjon: Energiomstillingen får en lavere prioritet og hverken Norge eller Europa når klimamålene, men Norge klarer å redusere utslippene med 35 prosent til 2030 og 80 prosent til 2050. 

Global rapport lansert 

Scenarioanalysen for energiomstillingen på globalt nivå er allerede tilgjengelig her (kun på engelsk).

For mer informasjon, kontakt oss:

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressetalsperson