Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Energias Renováveis (SKER) blir heleid datterselskap av Statkraft i Brasil

13 sep., 2023

Statkraft har kjøpt 18,69 prosent av aksjene i sitt brasilianske datterselskap Statkraft Energias Renováveis (SKER) fra Fundação dos Economiários Federais (Funcef), det tredje største pensjonsfondet i Brasil. Fra i dag eier Statkraft dermed alle aksjene i SKER.

- Med 100 prosent eierskap i vårt brasilianske datterselskap oppnår vi større fleksibilitet i gjennomføringen av våre strategiske planer, sier konserndirektør for Internasjonal virksomhet i Statkraft, Ingeborg Dårflot. 
 
Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2009 og har hovedkontor i Florianópolis. Selskapet eier 14 vannkraftverk og 4 vindparker med en samlet installert effekt på cirka 450 MW. Samtidig har selskapet mer enn 600 MW vindkraft under bygging i landet.  
 
Vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia (517 MW) er i ferd med å ferdigstilles. Her vil 91 vindturbiner fordelt på 14 vindparker årlig produsere 2300 GWh fornybar kraft, tilsvarende forbruket i 1,17 millioner brasilianske husstander. I tillegg er vindparken Morro do Cruzeiro (80 MW)) under bygging, med en samlet produksjon på 386 GWh per år takket være svært gode vindforhold.  
 
Statkraft driver også markedsaktiviteter fra sine handelskontorer i Rio de Janeiro og Sao Paolo. Selskapet er en pionér i markedet for opprinnelsesgarantert kraft i Brasil basert på dokumentasjonsordningen I-REC (International Renewable Energy Certificate). 
 
I slutten av august signerte Statkraft en avtale med EDPR om kjøp av to vindparker i Brasil. Denne transaksjonen, sammen med oppkjøpet av FUNCEFs aksjer i dag, er en viktig del av Statkrafts globale vekst. Basert på prosjekter under bygging, i anskaffelse og drift, vil Statkraft snart nå en samlet installert effekt på 1,3 GW i Brasil, noe som styrker selskapets posisjon som internasjonalt ledende innen fornybar energiforsyning. 
 
Nylig fikk Statkraft også godkjenning fra den brasilianske regulatoren Aneel for syv solkraftprosjekter med en total installert effekt på 228 MW. Solprosjektene er såkalte hybridprosjekter der solparkene planlegges bygget i tilknytning til vindparkene Brotas de Macaúbas, Morro do Cruzeiro og Ventos de Santa Eugênia. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications