Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen slutter i Statkraft

10 okt., 2023

Christian Rynning-Tønnesen har informert styret om at han ønsker å slutte som konsernsjef i Statkraft AS etter snart 14 år. Styret vil nå starte en prosess for å finne en ny konsernsjef. Rynning-Tønnesen fortsetter i stillingen inntil videre.

- Jeg vil takke Christian for hans lederskap og alle bidrag til Statkraft. Selskapet har utviklet seg til å bli Europas største produsent av fornybar energi og en ledende global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har en robust plattform for videre vekst, både operasjonelt og finansielt, sier styreleder Thorhild Widvey i Statkraft AS. 

Rynning-Tønnesen startet som konsernsjef i Statkraft i 2010. Selskapet har de siste fem årene levert en gjennomsnittlig avkastning på 26 prosent per år, inkludert utbytte til eier. Statkraft er i dag et av Norges største selskaper med en verdi på over 300 milliarder kroner. 

Christian Rynning-Tønnesen smiling

Statkraft har i dag virksomhet i 21 land, med hovedvekt på Norge og Europa, og i tillegg aktivitet i Brasil, Chile, Peru, India og USA. Selskapet utvikler og produserer vann-, vind- og solkraft, og er en viktig partner til norsk og internasjonal industri. Statkraft har en ledende internasjonal analyse- og markedsavdeling og utvikler nye fornybare energiløsninger, som hydrogen og biodrivstoff.

Statkraft har en ambisiøs vekststrategi med mål om å bygge 2.500 - 3.000 MW ny årlig kapasitet fra 2025. I tillegg har Statkraft ambisjoner om å utvikle havvind i Irland og på norsk sokkel, samt andre utvalgte markeder.

- Etter snart 14 år som konsernsjef, og etter grundige vurderinger, har jeg kommet til at tiden er inne for å be om avløsning. Jeg har derfor informert styret om dette. Det er et privilegium å lede et selskap som bidrar til den grønne omstillingen gjennom utvikling av storskala fornybar energi. Jeg er stolt over det alle ansatte har skapt sammen, og trygg på at jeg overlater et selskap rigget til å levere på vår ambisiøse vekststrategi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

For mer informasjon, kontakt:

Claus Sonberg
Kommunikasjons- og markedsdirektør i Statkraft