Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Ventures investerer i varmeselskapet Winns AS

31 mai, 2021

Statkraft Ventures og eksisterende aksjonærer investerer 25 millioner kroner i det Trondheim-baserte varmeselskapet Winns AS.

Winns leverer varmepumper som bare bruker naturlige kjølemedier til bygårder, næringsbygg, hoteller, kjøpesentre og sportsarenaer, samt til olje- og gassinstallasjoner offshore. Kapitalutvidelsen hjelper Winns med å videreutvikle sine klimavennlige løsninger og utvide virksomheten til å tilby varme og kjøling som en tjeneste.

Varmepumper er avgjørende for at verden skal nå målsettingene om utslippskutt for CO2. Markedet forventes å vokse betydelig i løpet av de neste tiårene. Ifølge IEAs siste netto null-scenario, må 50% av verdens varmebehov dekkes av varmepumper innen 2045.

Utfordringen med varmepumper er at de historisk sett er levert med syntetiske kjølemedier som har stort klimagassavtrykk. Winns leverer varmepumper som kun benytter naturlige kjølemedier. Selskapet installerer varmepumper basert på modulær design med egenutviklet programvare for kontroll, overvåking og sky-basert optimalisering. En varmepumpe er en enhet som brukes til å varme opp og avkjøle bygninger ved å overføre termisk energi mellom et kjøligere rom og et varmere rom ved hjelp av kjølesyklusen.

- Vi tror naturlige kjølemedier og varme som en tjeneste er nøkkelen til å øke markedet for varmepumper. Vi er glade for å få Statkraft Ventures som ny aksjonær, sammen med fortsatt støtte fra våre eksisterende aksjonærer. Med aksjonærer som Statkraft Ventures, Byggteknikk Drift, engleinvestorer, grunnleggerne og ansatte, tror jeg vi har støtten vi trenger for kontinuerlige vekst, sier Guro Solem, administrerende direktør i Winns.

- Winns er et viktig selskap i en tradisjonell sektor med spennende vekstmuligheter gjennom å tilby varme og kjøling som en tjeneste. Selskapets bransjekunnskap kombinert med deres egen programvare for optimalisering gir et veldig godt grunnlag for å skalere virksomheten, sier Torgunn Oldeide, investeringsdirektør i Statkraft Ventures.

Statkraft Ventures ble etablert i 2015 og investerer i ledende oppstartselskaper innen cleantech og energi.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Guro Solem, adm.dir i Winns AS
Telefon: +47 986 02 923
E-post: guro@winns.no

Torgunn Oldeide, investeringsdirektør i Statkraft Ventures
Telefon: +47 915 56 768
E-post: torgunn.oldeide@statkraft.com