Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft tester solkraftpotensialet i 4000 meters høyde i Peru

30 jun., 2021

En ny studie analyserer ytelsen til fire solteknologier og tester ut hva som gir best resultater i stor høyde over havet.

Peru er ikke unntatt fra de omfattende klimaforpliktelsene til nasjoner over hele verden, og landet har i betydelig grad muligheter for å øke sin anvendelse av fornybar energi innen 2050. For å oppfylle dette må Peru ta i bruk en mangfoldig miks av renere og grønnere kraftkilder – ikke minst vann, vind og sol.

Fjellene i Peru gir ideelle testforhold for solenergi i stor høyde

Geografien i Peru er en blanding av kyststripe, jungel og snødekte fjell som strekker seg over hele landet. De peruvianske Andesfjellene representerer den største konsentrasjonen i Amerika av høye topper som kan vise seg å være levedyktige steder for solcelleinstallasjoner – opptil 6000 meter over havet.

Solcelleanlegg i stor høyde har vist seg å fungere godt i andre deler av verden, særlig på steder over 2500 meter der det er rikelig med sollys hele vinteren. Forskning tyder på at kjøligere temperaturer, lavere atmosfæretrykk og lett tilgjengelige og forholdsvis rimelige landområder i god høyde over havet gir et ideelt utgangspunkt for solkraftanlegg. Men disse høydefordelene kommer ikke uten noen forstyrrende variabler, for eksempel sterk vind, veldig svingende temperaturer og plutselige stormer og uvær som som kan sette solcellepanelenes ytelse på prøve.

Solcellepaneler

Solkraft er viktig for Perus fremtidige energimiks

For Perus fornybardrevne fremtid er det viktig å teste ut ny solteknologi i store høyder over havet. Solkraft vil være en kritisk komponent i landets fremtidige energimiks, og fjellene representerer sårt tiltrengte tomtearealer for montering av solstråleabsorberende paneler. Dette var også den initielle forutsetningen for Statkrafts Peru-team, da landets første testlaboratorium for solceller ble etablert i byen Junín i høylandet i det sentrale Peru.

– I Peru har vi ikke hatt solkraftteknologi av denne typen i denne høyden, og det er derfor vi er interessert i å teste det ut. Vi har nå bygd en solcelleinstallasjon nesten 4000 meter over havet for dette prosjektet, forklarer West Diaz, ansvarlig for kraftproduksjon i Statkraft Peru.

Statkraft-team på 15 personer kjører SolarLab-prosjektet gjennom 2021

Prosjektet, kalt SolarLab, vil tjene som øvelses- og testsenter for et Statkraft-team som i løpet av ett år – gjennom alle årstider og alle slags værforhold – skal sammenligne effektiviteten og ytelsen til fire ulike typer solteknologi, henholdsvis tynnfilm, monokrystallinsk, polykrystallinsk og bifacial-teknologi.

– Vi vil finne ut hvilke solcellepaneler som fungerer best uansett snøforhold, haglbyger og vind. Dataene vil bli analysert og delt med Statkrafts FoU-team i Norge og med universiteter og andre interesserte. Denne typen data om solanlegg i stor høyde i Peru eksisterer ganske enkelt ikke ennå, og mange er ivrige etter å lære av våre resultater, sier prosjektleder German Ortega.

 

Testing og til slutt skalering av solkraftanlegg er målet

I tillegg til å lære mer om solcellepanelens ytelse i store høyder påpeker Diaz at teamet også vil ha nytte av all kunnskap og erfaring som bygges opp ved å installere, vedlikeholde og bruke denne typen teknologi. Han kaller det en flott mulighet til å øve og forberede seg på installasjoner i større skala i fremtiden.

– Vår viktigste oppgave er å verifisere den beste celleteknologien til å fange solstråler i de store høydene i Peru. Prosjektet dreier seg om å utvikle vår egen kompetanse på dette området – men viktigst av alt handler det om å bidra til Perus energiutvikling mot å være et karbonnøytralt land innen 2050, sier Diaz.

Solar Lab-anlegget i Junín ble fullført i januar 2021 og er allerede seks måneder inne i sin testperiode. Teststedet ligger mindre enn en kilometer fra Malpaso vannkraftverk, som er eid og drevet av Statkraft Peru. Tidlig i 2022 tar Statkraft sikte på å ha de nødvendige dataene på plass for å kunne evaluere større solkraftinstallasjoner i Malpaso og andre steder.

–Jeg håper at vi til neste år vil ha lært nok til å kunne skalere dette prosjektet og etablere mer solkraft over hele Peru. Det ville vært flott! sier Diaz.