Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft går sammen om å utvikle flytende havvind

05 nov., 2021

OSLO, 5. november 2021: Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft har signert en samarbeidsavtale for utvikling av flytende havvind. Partnerskapet vil søke om utbygging av en storstilt flytende havvindpark i lisensområdet Utsira Nord i Nordsjøen.

Fem tiår med ekspertise innen utvikling og gjennomføring av marine operasjoner fra Aker-konsernet, erfaringen til Ocean Winds med å levere vindkraftanlegg globalt, og Statkrafts ekspertise innen utvikling, drift og forvaltning av fornybar energi dekker konsortiet hele verdikjeden fra utvikling til levering av grønn energi til markedet. Aker Offshore Wind og Ocean Winds har samarbeidet om andre prosjekter i California, USA, Sør-Korea og nå sist i Skottland. Statkraft og Aker Offshore Wind har et godt etablert samarbeid for havvind på Sørlige Nordsjø II i Norge.

-  Sammen med Ocean Winds og Statkraft har vi dannet et partnerskap av erfarne utviklere og operatører for å flytte grensene for flytende havvind og utvikle nye verdikjeder for norsk industri. Aker Offshore Wind bringer kapasiteten og erfaringen fra fem tiår i offshoreindustrien til å skalere og industrialisere flytende vind på en bærekraftig måte. På Utsira Nord er ambisjonen å videreutvikle og industrialisere teknologi basert på Principle Powers markedsledende flytende teknologi, sier Kristian Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind og administrerende direktør i Aker Horizons.

-  Som Europas største produsent av fornybar energi gir Statkrafts kompetanse innen utvikling og drift av vindparker og ekspertise i kraftmarkedet et godt grunnlag for suksess. Ved å gå inn i dette samarbeidet utvider vi vår satsing på havvind i Norge til flytende teknologier. Som et resultat av en lovende utvikling, kostnadsreduksjoner, økende elektrifisering, stigende etterspørsel etter fornybar energi og gunstige regulatoriske rammer, ser Statkraft på denne markedsmuligheten som et langsiktig tillegg til vår portefølje, sier Christian Rynning-Tønnesen, administrerende direktør i Statkraft.

-  Vårt mål er å bidra med kunnskapen, erfaringen og teknologien til Ocean Winds, spesielt den som ble anskaffet ved kjøp av Windfloat Atlantic, verdens første halvt nedsenkbare flytende vindpark, for å bidra med det beste til det nye Utsira Nord-prosjektet. Vår sterke portefølje inkluderer prosjekter i drift som Windfloat Atlantic i Portugal og Seamade i Belgia, samt Moray East, som blir Skottlands største havvindpark. Vi har erfaring med å bruke vår styrke som globale ledere i den fremvoksende havvindsektoren for å skape muligheter lokalt rundt våre prosjekter. Slik håper vi å kunne bidra til utviklingen av norsk havvindindustri, sier Spyridon Martinis, administrerende direktør i Ocean Winds.

Utsira Nord, et område utenfor kysten av Haugesund i Rogaland, er kjent for å ha stabile og gode vindressurser. Havvind er en raskt framvoksende fornybar teknologi som vil spille en viktig rolle i fremtidens energisystem og partnerne er klare til å forfølge disse mulighetene på Utsira Nord.

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt

Kan kontaktes om Statkraftkonsernet