Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger Vesle Kjela kraftverk i Vinje

29 apr., 2019

Statkraft har besluttet bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark. Byggestart vil skje allerede rundt 1. mai.

Inntaket i Kjelaåi som vil levere vann til Vesle Kjela kraftverk.
Inntaket i Kjelaåi som vil levere vann til Vesle Kjela kraftverk.

Vannkraftverket skal utnytte ca. 50 meter høydeforskjell mellom Kjelavatn og Førsvatn. Anlegget er planlagt med en installasjon på 8,5 MW og skal ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra anleggsvei 1,5 km sør-vest for E134. Vannet vil bli ført inn fra eksisterende tappetunnel fra Kjelavatn til det nye kraftverket via ny tunnel. Utløpet kobles på eksisterende overføringstunnel mellom Kjelaåi og Førsvatn.

- Vi er glade for å starte byggingen av Vesle Kjela kraftverk. Utbyggingsprosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan få mer fornybar energi ved å utnytte vannet smartere i områder som allerede er bygd ut. Det nye kraftverket vil bidra til ytterligere 40 millioner kilowattimer per år, som tilsvarer det årlige forbruket til rundt 2000 husstander, sier prosjektdirektør Pål Otto Eide i Statkraft.

Prosjektet har en investeringsramme på om lag 240 millioner kroner og anlegget er planlagt satt i drift ved årsskiftet 2020/2021.

Statkraft har valgt AF Gruppen som hovedentreprenør for byggingen, Multiconsult som byggherrens konsulent, og har innstilt Rainpower som leverandør av elektromekanisk utstyr.

Kontakt oss for mer informasjon

Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Arne Sandvold
Prosjektleder Statkraft
Olav Gunnar Tveiten
Prosjektleder Hæhre Entrepenør
Lars Kristian Neby
Prosjektleder Norconsult