Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft bygger vindparken Kilathmoy i Irland

26 okt., 2018

Statkraft har besluttet å bygge vindparken Kilathmoy, sørvest i Irland. Vindparken vil få en effekt på 23,1 MW, og blir Statkrafts første i Irland.

Kilathmoy skal bygges sørvest i Irland, på grensen mellom de to irske fylkene Limerick og Kerry. Kilathmoy blir Statkrafts første vindpark i Irland. Investeringsbeslutningen er tatt kort tid etter at Statkraft kjøpte Element Power Irelands betydelige prosjektportefølje på ca. 1300 MW.

– Vi er svært glade for å kunngjøre vår første investering i Irland. Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi. Irland har rike fornybarressurser og er et nøkkelmarked for Statkraft. Vi tror at vi med vår erfaring og kompetanse kan bidra i omleggingen av energiproduksjonen i Irland de neste årene, sier Kevin O’Donovan, utviklingsdirektør i Statkraft Irland.

Byggingen av vindkraftverket skal etter planen starte i november. Prosjektet skal utstyres med syv vindturbiner på 3,3 MW (Nordex N100). Vindparken skal etter planen settes i drift mot slutten av 2019. Samlede kostnader for prosjektet er anslått til 31,5 millioner euro.

Videre fornybarinvesteringer i Irland

Statkraft er allerede Europas største produsent av fornybar energi og har ambisjoner om å vokse ytterligere innen vann-, vind- og solkraft i tillegg til markedsoperasjoner i Europa, Sør-Amerika og India.

Irland er et av Statkrafts utvalgte vekstmarkeder for landbasert vindkraft og solkraft, og videre investeringer i fornybar energi passer perfekt inn i Statkrafts vekststrategi. Selskapet har mål om å ha 6000 MW vindkraft i sin portefølje innen 2025.

– Vi ønsker å skape nære relasjoner til aktører i alle sektorer, inkludert kraftindustrien, kraftleverandører og lokalsamfunn hvor det kan finnes utviklingsmuligheter. Hensikten er å vurdere hvordan vi kan utvikle hensiktsmessige og bærekraftige fornybarprosjekter, sier Kevin O'Donovan.

Kontakt oss for mer informasjon

Mann i dress smiler
Torbjørn Steen
Vice President External Communications