Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft selger 30 prosent av havvindparken Dudgeon

19 des., 2017

Statkraft selger sin eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Limited til et konsortium ledet av China Resources (Holdings) Company Limited. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft.

Havvindparken Dudgeon (402 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og ble offisielt åpnet 22. november i år. Statkraft har vært partner i prosjektet siden eierandelen på 30 prosent ble kjøpt i 2012. Prosjektet er siden blitt gjennomført i partnerskap med Masdar (35 prosent) og Statoil (35 prosent), med Statoil som operatør.

I tråd med selskapets strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft har Statkraft inngått en avtale om å selge sin eierandel i havvindparken Dudgeon til China Resources (Holdings) Company Ltd for 555 millioner britiske pund. Den nye partneren i Dudgeon er et kinesisk statseid selskap med virksomhet innenfor kraft, forbruksvarer, eiendom, sement, gass, legemidler og finans

Vellykket vindkraftsatsing til vanns
Statkraft har spilt en betydningsfull rolle i den britiske havvindsektoren helt siden selskapet gikk inn i dette markedet i 2009. Selskapet har blant annet vært ledende i bransjens arbeid for å redusere kostnadene i fremtidige havvindprosjekter, og har bidratt til å få frem innovative løsninger innenfor drift og vedlikehold.

- Det britiske havvindmarkedet er ledende i verden. Her har man lyktes å få fram konkurransedyktige prosjekter som, i tillegg til å bidra til økt fornybar kraftproduksjon og forsyningssikkerhet, skaper verdier for britiske forbrukere så vel som investorer i markedet. Vi er stolte av vårt bidrag til dette, og som Europas største produsent av fornybar energi vil vi fortsette å spille en betydelig rolle utviklingen av ny fornybar kraftproduksjon i Storbritannia så vel som i andre markeder verden rundt, sier David Flood, leder for Asset Ownership Wind Power UK i Statkraft.

Vekstambisjoner på land
Statkraft utvikler, bygger og drifter vannkraftanlegg og vindparker på land i Storbritannia, og er den ledende tilbyderen av kraftkjøpsavtaler i det britiske markedet. Tidligere i år ble vindparken Andershaw satt i drift i Skottland, og Statkraft offentliggjorde tidligere i høst ambisjoner om å styrke vindkraftporteføljen ytterligere i Skottland og Wales.

Etter salget av Dudgeon har Statkraft solgt seg ut av alle engasjementer i havvind. Beslutningen om å trekke Statkraft ut av offshore vindkraft er en strategisk prioritering på grunn av selskapets finansielle situasjon. Fremover prioriterer selskapet vekst innenfor fornybarteknologier som vannkraft, vindkraft på land, solenergi, fjernvarme og andre nye teknologier.

 

Børsmelding: Statkraft selger 30 prosent av Dudgeon