Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Eksport av norske energiløsninger

04 apr., 2017

Den norske fornybarbransjen og petroleumssektoren samlet seg onsdag til energikonferanse og offisiell etablering av Norwegian Energy Partners; sammenslåingen av INTSOK og INTPOW.

Den nye organisasjonen skal gi ny giv til næringsutvikling og internasjonal vekst i to av de største bransjene i norsk næringsliv.

Statkraft er blant medstifterne av den nye organisasjonen, sammen med en rekke andre industriaktører og norske myndigheter. Den formelle avtaleinngåelsen ble gjennomført på et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes onsdag.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen pekte i sin presentasjon på de enorme mulighetene for ny, fornybar energi internasjonalt, både for Statkraft og for Norge. Når Statkraft fremover utvider sin internasjonale satsing til også å omfatte vind- og solkraft, vil nye muligheter åpne seg for norske leverandører, slik selskapets vannkraftsatsing allerede har mange eksempler på.

Fornybarnæringen i Norge forvalter store anlegg, sterke leverandørmiljøer og kompetanse i verdensklasse innen vannkraft, elektrifisering og drift og utvikling av et utslippsfritt kraftsystem. Fremover kan verdensmarkedet for fornybar energi bli like stort som markedet for petroleum, og norsk fornybarnæring har et konkurransefortrinn i dette markedet.

Partnerne i Norwegian Energy Partners (NORWEP) er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Statoil, Statkraft, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet, Energi Norge og LO.