Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Internasjonal vekst med ren energi

23 aug., 2013

- Norsk kompetanse og soliditet er ettertraktet vare. Nå har vi en unik mulighet til å ta del i den globale energiomleggingen, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen torsdag.

På et sommerseminar ved Statkrafts hovedkontor på Lilleaker presenterte konsernsjefen selskapets planer for fremtiden. Rynning-Tønnesen snakket blant annet om en sterkere internasjonal satsing.

- Vi befinner oss midt i en energirevolusjon som gir mer fornybar energi og mindre avhengighet til fossil energi, sa Rynning-Tønnesen.

Statkraft skal fremover følge to hovedretninger:

1. Delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon

2. Bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder

I Europa ligger det store muligheter i den ambisiøse energi- og klimapolitikken EU fører, og støtteordninger gjør det lønnsomt å satse. Statkraft har allerede et godt fotfeste i Europa.

- Nylig fikk vi bekreftet posisjonen som størst i Europa innen fornybar energi. Denne posisjonen skal vi jobbe hardt for å beholde, sa Rynning-Tønnesen.

Samtidig peker prognoser på at de største forretningsmulighetene i dag ligger utenfor Europa.

- Mens den vestlige verden preges av omstilling, preges de fremvoksende markedene av vekst. Befolkningen vokser, økonomien vokser og velstanden vokser. Dette gir et større energibehov.

Med klimautfordringene som et felles, globalt bakteppe, er det liten tvil om at energibehovet i de fremvoksende markedene i stor grad må dekkes av fornybare energikilder. Statkraft er allerede godt posisjonert i flere av disse markedene, fortalte Rynning-Tønnesen.

Gjennom SN Power driver Statkraft produksjon av fornybar energi i blant annet India, Tyrkia og Brasil.

- Disse markedene representerer store og lønnsomme vekstmuligheter for Statkraft som selskap og for Norge som energinasjon, sa Rynning-Tønnesen.