Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

OED har avslått konsesjon til Moifjellet vindpark

05 jul., 2012

OED har i dag avslått konsesjon til Moifjellet vindpark. Vindparken er planlagt i Bjerkreim kommune i Rogaland.

- Vi er veldig glade for at departementet har gitt konsesjon til den største samlede utbyggingen av vindkraft i Norge til nå. Vi er samtidig veldig skuffet over avslaget på konsesjonen til Moifjellet sier, administrerende direktør, Anders Gaudestad i SAE Vind, som eies 60 prosent av Statkraft.

Vindparken er planlagt 15 km fra kysten på et fjellplatå 330-560 meter over havet.

Departementet begrunner avslaget med at det er en betydelig risiko for skade på rovfugl av unik og nasjonal verdi. Andre viktige miljøhensyn har også vært avgjørende for avslaget.

NVE gav konsesjon på 150 MW til Moifjellet vindpark i desember 2009.

Departementet har opprettholdt konsesjonene til Bjerkreim og Gravdal, gitt konsesjon til Måkaknuten og Stigafjellet, og stadfestet konsesjonen til Skinansfjellet med en mindre reduksjon av planområdet av hensyn til hubro.

Vindkraftverkene som i dag har fått endelig konsesjon vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW og en årlig produksjon på om lag 1,3 TWh, noe som tilsvarer forbruket til rundt 65.000 hustander.