Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

- CO2 er for billig

13 jan., 2012

Det var bred enighet om at karbonprisen er for lav i Europa, da omveltningene i europeisk energibransje var tema på ONS onsdag.

-Prisen på karbon er i dag veldig lav i Europa. Det koster nesten ingenting å slippe ut CO2. Skal vi få ytterligere fart i utbyggingen av fornybar energi og samtidig redusere kullkraftproduksjonen må vi få en høyere og helst global pris på CO2, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen under seminaret ”Inside the energy revolution” på ONS onsdag.

Og konsernsjefen fikk støtte for sine synspunkter.

-Karbonmarkedet i Europa fungerer ikke, men vi tror på ETS og støtter et strammere karbonmarked med færre kvotetildelinger, sa E.ON Ruhrgas-sjef Jørgen Kildahl. Ifølge Kildahl er situasjonen i dag at karbonprisen er så lav at kullkraften øker på bekostning av den langt mer miljøvennlig gasskraften, som også har en fleksibilitet som kan sikre reservekapasitet til den kraftige veksten i ikke-regulerbare fornybare energikilder.

Også olje- og energiminister Ola Borten Moe, som deltok på seminarets første del, ga uttrykk for at prisen på karbon må opp. Han tok videre til orde for at man etter hvert må få incentivordninger som er samordnet mellom land, ikke ulike nasjonale støtteregimer som i dag.