Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft på Zero2012

20 nov., 2012

− Norge kan bli en klimapolitisk ledestjerne, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på Zero-konferansen på Gardermoen 19. november. Statkraft er en av Zero-konferansens hovedsamarbeidspartnere.

I tillegg til Kofi Annan, statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell var Rynning-Tønnesen en av hovedforedragsholderne på den årlige og høyprofilerte miljøkonferansen Zero12 på Gardermoen. 1000 deltagere på årets konferanse hørte på konsernsjefen snakke om Statkrafts rolle i å løse verdens klimautfordringer.

Rynning-Tønnesen åpnet med bilder fra stormen Sandys herjinger i New York: 
−  Jeg var i New York et par dager etter at stormen slo inn over byen. Det gjorde enormt inntrykk å se hele sørlige Manhattan mørklagt. Det er vanskelig å dokumentere en storm som direkte resultat av klimaforandringer. Ekstremvær er ikke nytt. Men det som er nytt, og som kan dokumenteres, er hyppigheten vi ser i naturkatastrofer, og de stadig større konsekvensene de får. I USA er antallet naturkatastrofer nesten tredoblet i løpet av de siste 30 årene. Og de økonomiske konsekvensene blir stadig større. Verdens ledende økonomier områder befinner seg i de områdene som er mest utsatt for naturkatastrofer.

− I tillegg trenger verden trenger mer energi. Etterspørselen går opp ettersom flere mennesker blir løftet ut av fattigdom. Utfordringen blir da å skaffe mer ren energi, utnytte energi effektivt og en få en høy CO2 prising for å fase ut fossilt drivstoff, sa Rynning-Tønnesen.

Den gode nyheten Statkraft-sjefen kunne komme med i dette krevende scenariet er at samtidig som kostnadene knyttet til naturkatastrofer går opp, går kostnadene for fornybar energi ned. 
− Vannkraft står i en særstilling som svært kostnadseffektivt, fleksibelt, og i tillegg er det den reneste energikilden, i følge det internasjonale energibyrået IEA. Vindkraft har sunket dramatisk i pris og begynner å bli konkurransedyktig flere steder i verden, mens innen solkraft har det vært en revolusjon i kostnadsnedgang, sa Rynning-Tønnesen.

- Vannkraft er kjernen i Statkrafts virksomhet, alle våre nye prosjekter er innen fornybar energi innen vann, vind eller fjernvarme.

Rynning-Tønnesen avsluttet med å snakke om den energirevolusjonen som verden nå står oppe i, og Statkraft og Norges plass i dette bildet.

−  Som Europas største produsent av fornybar energi både kan og vil Statkraft spille en sentral rolle. Det er store muligheter for grønn industri i årene fremover. Og Norge har et glimrende utgangspunkt med høy fornybarandel og stor teknologisk kompetanse. Vi har et stabilt politisk system og store, finansielle ressurser. Norge har en mulighet til å være en klimapolitisk ledestjerne.

− Og skal vi lykkes må industri, teknologi og politikk spille sammen, sa Rynning-Tønnesen.