Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ikke uforsvarlig nedtapping av magasinene

16 nov., 2011

I mediene har det vært hevdet at kraftselskapene de siste to vintrene har tappet ned magasinene for hardt for så å kjøre prisene i taket, slik at strømprisene ble unødig høye.

I en rapport Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget på oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED), bekreftes det kraftselskapene har disponert magasinene forsvarlig og i henhold til gjeldende markedsmekanismer.

- Vi er selvsagt glade for at NVE nå bekrefter at det ikke er foretatt uforsvarlig nedtapping. Vi har agert helt i henhold til det markedsbaserte systemet, og gjorde det vi måtte slik situasjonen var på de gitte tidspunktene, sier Ketil Fodstad, leder for de nordiske markedene i Statkraft.

Bakgrunnen for den anstrengte situasjonen var at vinteren 2009/2010 var preget av svært kaldt og tørt vær over lang tid, samtidig som svenske kjernekraftverk var ute av drift. Norske vannkraftprodusenter måtte derfor tappe ned magasinene mer enn normalt gjennom vinteren, og prisene ble til tider ble svært høye.

NVE har i løpet av vinteren 2010/2011 etablert et dataverktøy som følger magasindisponeringen på et detaljert nivå. Vektøyet gjør det mulig å sammenligne magasinstatistikk for ulike eiere og på den bakgrunn vurdere om det er selskaper som har utnyttet sin posisjon i markedet.

NVE har ikke funnet noe som tyder på at kraftverkseierne har utnyttet situasjonen på en kritikkverdig måte.
“På bakgrunn av analyser av de detaljerte magasindataene finner ikke NVE grunnlag for at den sterke nedtappingen de siste vintrene skyldes feilbeslutninger eller misbruk av markedsmakt. Aktørene har handlet i henhold til et markedssystem og basert seg på de forventningene om fremtiden som til enhver tid har vært gjeldende”, konkluderer NVE i rapporten.