Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stoltenberg på Sima-besøk

28 des., 2010

Statsminister Jens Stoltenberg tok turen til Hardanger og Sima-kraftverk mandag der det ble omvisning i anlegget.

Statsministeren tok helikopterturen fra Oslo over Hardangervidda i strålende solskinn og landet på Kjeåsen der kraftledningene kommer opp fra Sima kraftverk. Der ble han hentet av kraftverkssjef Vidar Riber og ordføreren i Eidfjord, og kjørt ned til kraftverket.

I visningsbygget i Sima ble han møtt av regiondirektør Jan Alne som presenterte noen nøkkeltall fra Norges nest største kraftverk med kapasitet på 1120 MW og en årlig middelproduksjon på ca 3000 GWh.

- Jeg viste også til at det er 30 år siden Sima ble åpnet av daværende statsminister Oddvar Nordlie og at kraftverket har vært besøkt av 400.000 gjester i løpet av denne tiden, sier Alne. Statsministeren fikk også en orientering om Vøringfossen som er en del av Sima-utbyggingen, men som fortsatt kan skilte med å være Norges mest besøkte naturattraksjon.

Lokal verdiskapning

- At Sima-kraftverket bidrar med 110 millioner kroner årlig i form av skatter og avgifter til vertskommunene Eidfjord og Ulvik var noe statsministeren også satte pris på å høre, sier Alne.

Deretter gikk ordet til konsernsjef Atle Neteland i BKK , som ga en analyse av kraftsituasjonen i Bergensregionen og behovet for ny kraftlinje for å avhjelpe flaskehalsperiodene .

Så gikk turen med buss inn i kraftverket og ned på turbindørken der statsministeren fikk ta aggregatene som var i drift i nærmere øyesyn.

Stoltenberg, som kommenterte hvor rent og ryddig det var i kraftverket, fikk til svar av Alne at Statkraft driver vedlikehold inn i evigheten.
- For når det er tomt for olje og gass i Nordsjøen skal vannkraftverkene fortsatt produsere ren og fornybare energi til glede for kommende generasjoner.