Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Salt i San Diego

13 jan., 2010

Sommerens membrankonferansen i San Diego, som ble arrangert av Statkrafts saltkraft-team, ble en stor suksess med over 100 deltagere fra industri og forskningsmiljøer som arbeider med å fremskaffe membran til saltkraft og produksjon av rent vann – og interessen for Statkraft erfaringer fra saltkraftanlegget på Tofte var stor.

Representanter fra alle de store membranselskapene og forskningsmiljøene i USA, Asia og Europa var samlet til konferanse om saltkraft-membraner i San Diego 11. og 12. juli. Her ønsket man å samle det ypperste innen utvikling og kommersialisering av membranteknologien. Samarbeid på tvers av selskaper og geografi er sentralt for at saltkraft skal bli en teknologi å regne med i nær fremtid. Spesielt verdt å merke seg var deltagelsen av representanter fra amerikanske myndigheter med både foredragsholdere og tilhørere. Det er også et økende engasjement innenfor dette feltet blant Statkrafts konkurrenter i kraftbransjen, og en betydelige amerikansk kraftprodusent, Hydro Quebeck, ga i sitt innlegg full støtte til saltkraft som mulig nestegenerasjons løsning som de ønsker å satse videre på.

Store fremskritt

Saltkraftsjef Stein Erik Skilhagen i Statkraft er imponert over fremskrittene etter at den første saltkraftkonferansen ble arrangert i Amsterdam i 2008.
Nye forskningsmiljøer vokser frem, og det er gjort store fremskritt siden 2008. Betydelige ressurser blir satt inn for å arbeide frem nye og gode membranløsninger. Det er godt å se at konkurransen tilspisser seg og at den neste saltkraftprototypen allerede er i en oppstartsfase i Japan, sier Skilhagen.

Statkraft leder løpet

Selv om interessen og kunnskapen om saltkraft øker i omfang er det tydelig at Statkraft fortsatt høster anerkjennelse for sin ledende rolle innenfor feltet.

- Det er store forventinger til hva Statkraft gjør på området og mye fokus på hvilke erfaringer vi har høstet fra saltkraftanlegget på Tofte og hvor veien går videre, sier Skilhagen.
Interessen for Statkrafts foredrag i San Diego var også stor: Geir Brekke, som leder teknologiutviklingen på saltkraft, holdt en flott presentasjon om Statkrafts erfaringer fra et saltkraftanlegg i oppstart og drift, noe som medførte mange spennende gode diskusjoner.