Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Norgesrekord i konsesjonssøknader

18 mai, 2010

Nylig leverte SAE Vind åtte konsesjonssøknader til NVE. Prosjektene er utviklet av vindkraftmiljøene hos Statkraft og Agder Energi. – Aldri før har et selskap levert inn så mange søknader samtidig, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind.

Åtte pappesker med konsesjonssøknader ble båret ut av Statkrafts vindkraftavdeling på Lilleaker og stablet inn i bilen til seksjonsleder Trond Gärtner. Rundt 4000 sider med lesestoff venter saksbehandlerne hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Her er prosjektene det er søkt konsesjon for:

  • Heimsfjellet (Sør-Trøndelag)
  • Svarthammaren og Pållifjellet (Sør-Trøndelag)
  • Geitfjellet (Sør-Trøndelag)
  • Hitra 2 (Sør-Trøndelag)
  • Breivikfjellet (Nord-Trøndelag)
  • Rapheia (Nord-Trøndelag)
  • Kvinesheia (Vest-Agder)

– Søknadene oppsummerer flere års arbeid. Vi har hatt mange møter med lokalbefolkning, inngått avtaler med grunneiere, kartlagt vindforholdene og fått utredet konsekvensene en vindpark vil medføre for blant annet dyre- og fugleliv, friluftsliv og lokal verdiskapning. Det er gjort en stor og god jobb, sier Gärtner som leder Statkrafts prosjektutvikling i Norge.

Neste trinn er at NVE arrangerer folkemøter og høringsrunder i lokalsamfunnene som er berørt av prosjektene. Det er forventet at saksbehandlingen vil ta minst 12 måneder. Deretter følger eventuelle klagerunder i Olje- og energidepartementet.

– Jeg er stolt og glad for at vi sender så mange og så gode søknader. De er viktige bidrag til at SAE Vind skal lykkes med sin satsing på landbasert vindkraft i Norge. Mange har jobbet hardt og lenge for å utvikle prosjektene til dette punktet, sier Anders Gaudestad.

Du kan finne mer informasjon på SAE Vinds nettsider.

SAE Vind er Norges ledende selskap innen landbasert vindkraft, og eies av Statkraft (62 prosent) og Agder Energi (38 prosent). Selskapet fikk sin første konsesjon på Moifjellet i Rogaland (150 MW) i desember 2009, og venter svar på flere søknader før sommeren.