Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Første fundament på plass på Sheringham Shoal

28 jun., 2010

Det første turbinfundamentet er nå installert ved Statkraft og Statoils havvindpark Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i England.

Den såkalte monopælen ble satt på plass av tungløftsskipet “Svanen”. En monopæl er et stålrør som danner fundamentet for vindturbinene. Deretter ble overgangen til turbintårnet løftet på plass. Fundamentarbeidene utføres av entreprenøren MTHøjgaard.

“Svanen” vil fortsette å installere de 89 resterende fundamentene i løpet av sommeren og høsten, før de 88 vindturbinene og to transformatorstasjonene kommer på plass i 2011.

Hvert fundament består av et stålrør som drives 32-36 meter ned i havbunnen og en overgangsmansjett som tres over toppen. Rørene er mellom 50 og 55 meter lange og veier mellom 400 og 600 tonn, mens overgangene er 22 meter lange og veier 200 tonn.

Det første fundamentet ble fraktet fra Nederland til Sheringham Shoal av det 87 meter lange fartøyet ”Toisa Sonata”.

Fundamentene vil nå ankomme i tur og orden og bli installert etter et fastsatt mønster. Hvert fundament er spesielt tilpasset stedet hvor det skal stå. I tillegg er store steinblokker plassert på havbunnen for å beskytte fundamentene.

- Dette er en viktig milepæl for Sheringham Shoal-prosjektet, sier Bjørn Drangsholt, leder for havbasert vindkraft i Statkraft.

Sheringham Shoal havvindpark vil bestå av 88 vindturbiner med en samlet installert effekt på 317 MW. Den årlige kraftproduksjonen er estimert til 1,1 TWh, nok til å forsyne rundt 220 000 britiske husstander med klimavennlig strøm.

Vindparken eies med like store deler av Statkraft og Statoil gjennom selskapet Scira Offshore Energy Limited. Statoil har ansvar for utbyggingsfasen, mens Scira vil ha driftsansvaret når vindparken settes i drift i 2012.

Statkraft eier og driver fra før av tre vindparker i Norge og én i Wales. Selskapet har store landbaserte vindkraftprosjekter under utvikling i Norge og Sverige. De havbaserte prosjektene består av Sheringham Shoal samt retten til å utvikle det som kan bli verdens største havvindpark på Doggerbank, gjennom konsortiet Forewind.

For mer informasjon: www.scira.co.uk og www.forewind.co.uk.