Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Britisk energiminister møtte konsernsjef Chiristian Rynning-Tønnesen

27 aug., 2010

Den britiske energiministeren Charles Hendry har deltatt på ONS messen i Stavanger denne uken. Her har han blant annet diskutert utbyggingen av havbasert vindkraft i Storbritannia, hvor Statkraft er sterkt involvert. Hendry møtte også konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen og holdt innlegg på Statkrafts havvindseminar ”Pure energy for more people” onsdag 25. august.

Vind var et veldig populært tema på ONS - det er stort potensiale for utbygging av vindkraft i Europa, og spesielt er det store planer i Storbritannia. Over 30 000 MW er det snakk om, fortalte den britiske energiministeren Charles Hendry da han holdt innlegg på Statkrafts seminar "Pure energy for more people" i dag.

At han ikke bare holdt innlegg på seminaret vårt, men også hadde møte med konsernsjefen vår, er blant annet fordi Statkraft er blant dem som allerede satser i Storbritannia. Vi har allerede en vindpark på land i Wales, og utenfor kysten av Norfolk er fundamentet på plass til en havvindpark vi samarbeider med Statoil om. I tillegg er Statkraft en av fire som skal jobbe med å utvikle vindkraft på Doggerbank.

Christian Rynning-Tønnesen trakk frem fire gode grunner til havvindsatsingen:

  • Gode kommersielle muligheter
  • Muligheten for å opparbeide ny teknologisk kompetanse
  • Utvikle mange nye arbeidsplasser
  • Mulighetene rundt fleksibel kraft som supplerer vindkraft

Det er altså mange gode grunner til å satse på havvind, og når vi tar med at Europa skal øke mengden fornybar energi med 600 TWh i året, hvor halvparten skal komme fra vindkraft skjønner vi at det blir mange vindmølleprosjekter i årene som kommer