Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Åpner norsk kraftverk i Sverige

13 jan., 2009

Mer enn 50 år etter at Sylsjødammen ble bygget har Trondheim Energi Kraft funnet lønnsomhet i å utnytte fallet under dammen, og 15. oktober var det offisiell åpning av Sylsjø kraftverk – på svensk side av riksgrensen.

Tydal-ordfører Kari Slungård fikk æren av å åpne nok et kraftverk i Nea/ Nidelv-vassdraget.  Sylsjø kraftverk ligger på svensk side av riksgrensen, men leverer sine 8,5 GWh per år på strømnettet i Norge, via en kabel ned til Nedalsfoss kraftverk.

De første planene for Sylsjø kraftverk fikk konsesjon fra svenske myndigheter i 1990, mens dagens prosjekt fikk endelig konsesjon i 2005.

Åpningen har vært utsatt i mer enn et halvt år, grunnet problemer med de tekniske leveransene til kraftverket. Takket være ekstraordinær innsats fra egne ansatte i Tydal, er imidlertid problemene løst slik at aggregatet nå er på lufta.

Prosjektet viser hvordan det er mulig å få mer kraft ut av det samme vannet, uten nye, større inngrep. Derfor har også prosjektet vært uvanlig lite kontroversielt, noe ordføreren understreket i sin åpningstale.

Tydal-ordfører Kari Slungård holder åpningstale for Sylsjø kraftverk