Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal og året 2022

02 mar., 2023

Rekordhøyt resultat og utbytte til eier

 • Netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner i 2022 (41,3 i 2021)
 • Driftsresultatet (EBIT underliggende) steg til rekordhøyde 54,4 milliarder kroner i 2022 (26,8 i 2021)
 • Stabil drift, god energidisponering og rekordhøyt bidrag fra markedsaktivitetene
 • Styrket finansiell stilling, investerer i ambisiøs, grønn vekstplan
 • Foreslått utbytte på 17,2 milliarder kroner for 2022

Volatile markeder som følge av energikrisen og krigen i Ukraina fortsetter å være utfordrende for folk og bedrifter over hele Europa. Statkraft oppnådde rekordhøyde inntekter og resultater i både fjerde kvartal og for hele året 2022, drevet av høye priser, stabil drift, vellykket energidisponering og fremragende markedsoperasjoner.

– Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat. Utbyttet til eier foreslås til rekordhøye 17,2 milliarder kroner. Vi gjennomfører vår ambisiøse grønne vekststrategi for å utvikle nødvendig fornybar energi både i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Selskapet hadde en solid kontantbeholdning ved utgangen av fjerde kvartal, som dekker behovene knyttet til markedsvolatiliteten og til store skatte- og utbyttebetalinger i 2023.

Statkrafts oppdaterte strategi har som ambisjon å øke kraftproduksjonen med 50 prosent til 100 TWh innen 2030. Mesteparten av nye investeringer vil være innen vannkraft, landbasert vind- og solkraft i Norge og Europa. Statkraft planlegger å igangsette fem større oppgraderinger for å økt installert effekt i norske vannkraftverk innen 2030 for å balansere den økende produksjonen av uregulerbar vind- og solkraft.

– Som Europas største produsent av fornybar energi har vi en unik posisjon og en sterk forpliktelse til å bidra med mer fornybar kraft, og fremskynde energiskiftet både i Norge og internasjonalt. Vår ambisjon er å fullføre byggingen av ett nytt kraftverk hver niende dag fra 2025, hovedsakelig sol- og landbasert vind, sier Rynning-Tønnesen.

Statkrafts portefølje av planlagte prosjekter fortsetter å øke, og Statkraft har mål om å utvikle 2500-3000 MW i årlig effekt innen 2025, stigende til 4000 MW per år innen 2030.

Fjerde kvartal

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 135 EUR/MWh i kvartalet, sammenlignet med 96 EUR/MWh i samme kvartal i 2021. Samlet kraftproduksjon var 15,4 TWh, 3,1 TWh mindre enn i samme kvartal året før.

Det underliggende driftsresultatet (EBIT) var 23,7 milliarder kroner, en økning på 14,4 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2021, tross lavere kraftproduksjon. Økningen skyldes betydelig høyere nordiske kraftpriser og positive bidrag fra prissikring av nordisk og europeisk produksjon, samt sterke resultater fra våre trading- og originationaktiviteter, samt resultatforbedring for den dynamiske porteføljen (DAMP).

Nettoresultatet ble 14,5 milliarder kroner, opp 10,7 milliarder kroner fra samme kvartal i 2021.

Kontantstrøm fra driften var på solide 12,5 milliarder kroner i kvartalet. Statkraft har en sterk finansiell stilling, og rom for store, nye investeringer i fornybar energi.

Viktige hendelser i kvartalet:

 • Statkraft har inngått tre nye langsiktige kraftkontrakter. Totalt volum for kontraktene er 3,8 TWh
 • Statkraft var første tilbyder av fastpriskontrakter for norske bedrifter. Det var ved utgangen av fjerde kvartal inngått kontrakter for 0,6 TWh
 • Det ble innført endret regulering i Norge som medførte en økning i grunnrenteskatten på 2,8 milliarder kroner og 1,7 milliarder kroner i et eget høyprisbidrag
 • Andeler i norsk vindkraft ble regnskapsmessig nedskrevet med 0,7 milliarder kroner som følge av den forventede innføringen av grunnrenteskatt med virkning fra 1. januar 2023
 • Fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi ble gjennomført, og medførte en regnskapsmessig gevinst på 4,2 milliarder kroner. Gevinsten hadde ingen kontanteffekt.
 • Taghart-vindparken i Irland (23 MW) nådde full drift, og ble solgt med en gevinst på 81 millioner kroner
 • Fem av totalt 91 vindturbiner på Ventos de Santa Eugenia-vindkraftprosjektet i Brasil ble satt i kommersiell drift (28 MW)
 • Det ble kjøpt to vind- og solkraftprosjekter i Peru med en samlet planlagt kapasitet på inntil 630 MW

Året 2022

Statkrafts kraftproduksjon var på 60,2 TWh i 2022, ned 13,9 prosent fra 2021. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 193 EUR/MWh, opp 118 EUR/MWh fra året før. Det underliggende driftsresultatet (EBIT) endte på 54,4 milliarder kroner, sammenlignet med 26,8 milliarder kroner i 2021. Nettoresultatet var 28,6 milliarder kroner (16,1 milliarder).

Det foreslåtte utbyttet er på 17,2 milliarder kroner.

Årsrapporten og konsernregnskapet for 2022 har blitt godkjent av styret i Statkraft AS.

Merk: Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for 4. kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for 4. kvartal følger som vedlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:

Vice President Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:

Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg