Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sterkt resultat, lagrer vann for vinteren

11 nov., 2022

– Statkraft hadde et sterkt resultat i tredje kvartal, drevet av høye kraftpriser og solide bidrag fra markedsaktiviteter. For å lagre vann til vinteren var vannkraftproduksjon i Sør-Norge relativt lav, til tross for dette var underliggende EBIT nær en dobling til 9 milliarder kroner. Kvartalet var preget av volatile markeder som følge av den pågående krigen i Ukraina og den europeiske energikrisen.

 

  • Netto driftsinntekter økte til 13,2 milliarder kroner fra 8,1 milliarder i tredje kvartal 2021
  • Underliggende EBIT ble nesten doblet til 9 milliarder kroner mot samme kvartal i fjor
  • Kontantstrøm fra drift endte på 8,6 milliarder kroner, ned fra 9,9 milliarder i tredje kvartal i fjor 
  • Samlet kraftproduksjon var 12,2 TWh, ned 3,1 TWh som følge av lavere vannkraftproduksjon i Sør-Norge

- Energikrisen i Europa fortsatte igjennom tredje kvartal som følge av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år. Historisk høye kraftpriser har vært en vedvarende byrde for europeiske forbrukere og industri. Statkraft reduserte sin vannkraftproduksjon i Sør-Norge betraktelig for å lagre vann for den kommende vinteren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Fyllingsgraden i Sør-Norge har steget den seneste tiden og er nå høyere enn på samme tid i fjor.

- Stabil drift, en solid finansiell posisjon og en sterk likviditetsreserve gjør Statkraft godt rustet under den pågående energikrisen i Europe. Vi vil fortsette å levere på vår ambisiøse vekststrategi og ta en ledende rolle i den globale energiomstillingen, sier Rynning-Tønnesen.

Rekordhøye europeiske gasspriser kombinert med tørt vær i Sør-Norge og redusert tilgang på kjernekraft i Europa førte til en sterk økning i kraftprisene. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen nådde et rekordhøyt nivå på 176 euro/MWh i kvartalet. Samtidig fortsatte prisene å variere betydelig mellom de enkelte prisområdene, med spesielt høye priser i Sør-Norge. Høyere kraftpriser medvirket positivt til Statkrafts resultat fra nordisk vannkraftproduksjon, til tross for at kraftproduksjonen ble redusert med 20 prosent for å spare på vannet til vinteren.

Statkraft oppnådde en underliggende EBIT på 9 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 4,3 milliarder sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen var hovedsakelig knyttet til segmentet Markedsoperasjoner som oppnådde et svært godt resultat fra markedsaktivitetene trading og origination, hvor der Statkraft kjøper og selger både standardiserte og strukturerte energirelaterte produkter. I tillegg var resultatet fra risikoreduserende aktiviteter innen «Dynamic Asset Management Portfolios (DAMP)» forbedret fra fjoråret, men viste fortsatt et negativt resultat. De negative resultatene fra DAMP kom som følge av at økte fremtidspriser førte til urealiserte tap.

Til tross for en betraktelig lavere vannkraftproduksjon, spesielt i Sør-Norge hvor kraftprisene har vært høyest, leverte segmentet Europeisk fleksibel kraftproduksjon en EBIT på nivå med samme kvartal i 2021. Økte resultater fra Baltic Cable bidro positivt sammen med et forbedret bidrag fra gasskraftverkene i Tyskland på bakgrunn av gode marginer mellom kraft- og gasspris.

Statkraft fortsetter å tilby langsiktige kraftavtaler for å opprettholde posisjonen som en konkurransedyktig leverandør til industrien i Norge. I kvartalet signerte Statkraft en slik avtale med ferrosilisiumselskapet Finnfjord, der den eksisterende avtalen ble forlenget til 2044. I november ble en kraftsalgsavtale signert med papirprodusenten Norske Skog. Avtalen sikrer leveranse av 2,9 TWh i kontraktsperioden fra 2024 til 2030.

De nylig foreslåtte regulatoriske endringene i Norge med høyere grunnrenteskatt og et høyprisbidrag på vannkraftproduksjon vil ha en negativ effekt på våre prosjekters lønnsomhet og vår investeringskapasitet. Statkraft har likevel en solid finansiell posisjon som grunnlag for videre vekst.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Vice President Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Vice President Josiane Kremer, tel: +47 481 80 451, e-post: josiane.kremer@statkraft.com
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 20 land.

 

Vedlegg