Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rekordhøyt driftsresultat

06 mai, 2021

Høyere kraftpriser og -produksjon ga Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat. Statkraft fortsetter å levere på strategien, og initierte flere nye fornybarprosjekter i kvartalet.

Underliggende driftsresultat var 7,2 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring på 3,1 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Det underliggende driftsresultatet er det beste i et enkeltstående kvartal noensinne og er et resultat av høyere nordiske kraftpriser og vellykket energidisponering, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 42,3 EUR/MWh. Det er en økning på 26,9 EUR/MWh sammenlignet med de lave prisene i første kvartal 2020. Samlet kraftproduksjon var 20,6 TWh, en økning på 16 prosent.

En styrking av norske kroner mot euro hadde en positiv effekt på netto finansposter som endte på 1,5 milliarder kroner. Resultat etter skatt endte på 4,8 milliarder kroner, en forbedring på 6,7 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i fjor.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra drift på 4 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld/egenkapital var 18,6 prosent. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

I kvartalet initierte Statkraft flere nye prosjekter. Det ble besluttet å bygge konsernets første vindkraftanlegg i Chile, og dermed utvide Statkrafts fornybarportefølje i regionen. Prosjektet på 102 MW består av tre vindparker med en forventet produksjon på mer enn 300 GWh fornybar energi årlig.

Statkraft har også signert en samarbeidsavtale med Yara og Aker Horizons med mål om å etablere Europas første storskala prosjekt for grønn ammoniakk i Norge. Statkraft inngikk også et partnerskap med Aker Offshore Wind for å utforske havvind i den sørlige delen av Nordsjøen.

- Statkraft fortsetter å utvikle nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet som også støtter bærekraftmål og verdiskaping, sier konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Etter at TrønderEnergi overtok driftsansvaret for Roan vindpark i februar, har Statkraft solgt sin eierandel i parken til TrønderEnergi og Stadtwerke München. Statkraft vil beholde eierskapet og driftsansvaret for de øvrige fem vindparkene i Fosen Vind. Salget styrker Statkrafts kapasitet for nye investeringer i fornybar energi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4500 ansatte i 17 land.

 

Vedlegg