Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal og året 2020

18 feb., 2021

Tilfredsstillende resultat og god strategisk utvikling

(Oslo, 18. februar 2021) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultat etter skatt endte på 3,7 milliarder kroner.

Underliggende driftsresultat for 2020 var 6,7 milliarder kroner, og resultat etter skatt endte på 3,5 milliarder kroner.

- De finansielle resultatene for 2020 var tilfredsstillende gitt de svært lave nordiske kraftprisene. Hovedgrunnen til dette var en vellykket prissikring og et solid bidrag fra andre markedsaktiviteter. Magasinfyllingen i Norden har normalisert seg i begynnelsen av 2021, og dette har ført til en økning i kraftprisene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Fjerde kvartal
Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 13,7 EUR/MWh, en nedgang på 65 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,2 TWh, en nedgang på 3 prosent. Nedgangen i produksjon var relatert til både nordisk vannkraft og tysk gasskraft, delvis motvirket av høyere produksjon fra nye vindkraftverk.

Underliggende driftsresultat for kvartalet var 1580 millioner kroner, en nedgang på 3844 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Nedgangen var i hovedsak et resultat av betydelig lavere nordiske kraftpriser. Positive valutaeffekter bidro til et resultat etter skatt på 3663 millioner kroner.

Høydepunkter i kvartalet

  • Oppkjøp av Solarcentury, en global solkraftutvikler med hovedkontor i London
  • Besluttet å starte byggingen av to vindparker i Irland
  • Signerte en finansiell kontrakt med løpetid på 15 år og forskuddsbetaling på 2,3 milliarder kroner
  • Signerte flere nye langsiktige kraftsalgsavtaler i Europa og Brasil

- Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen av strategien på tvers av markeder og teknologier. Oppkjøpet av Solarcentury, nye vindkraftprosjekter og kraftavtaler styrker Statkrafts posisjon som en ledende utvikler av fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Året 2020
Konsernregnskapet for 2020 har blitt godkjent av styret i Statkraft AS. Statkrafts kraftproduksjon var 65,4 TWh, en økning på 7 prosent sammenlignet med 2019. Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen i 2020 var 10,9 EUR/MWh, en nedgang på 72 prosent sammenlignet med året før. Underliggende driftsresultat var 6670 millioner kroner, sammenlignet med 16 744 millioner kroner i 2019. Resultat etter skatt var 3532 millioner kroner, hvilket var 7795 millioner kroner lavere enn foregående år. Foreslått utbytte for 2020 er 3673 millioner kroner.

Statkraft har et solid finansielt grunnlag for å levere på vekststrategien. Prosjektporteføljen fortsetter å øke og Statkraft er i rute til å nå målet om å utvikle 9 GW fornybar energi innen 2025.

Merk:
Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for 4. kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for 4. kvartal følger som vedlegg.

I forbindelse med utarbeidelsen av regnskapet for fjerde kvartal ble det oppdaget feil i rapportert regnskap for tredje kvartal. Feilene var relatert til segmentene Europeisk fleksibel kraftproduksjon og Internasjonal kraft, og har en negativ innvirkning på tallene for tredje kvartal på 194 millioner kroner for driftsresultatet og 457 millioner kroner for resultatandel i selskaper innregnet etter egenkapitalmetoden. Korrigerte regnskapsoppstillinger for tredje kvartal er vedlagt denne børsmeldingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4500 ansatte i 17 land.

 

Vedlegg