Statkraft AS – Utstedelse av sertifikatlån

17 des., 2021

Statkraft AS har den 17. desember utstedt et nytt sertifikatlån på NOK 5 milliarder, kupong 1,00%. Sertifikatet forfaller 21. mars 2022.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12