Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2019

15 jul., 2019

Statkraft offentliggjør resultater for andre kvartal 2019 torsdag 18. juli 2019 klokken 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på engelsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

For å delta på presentasjonen, vennligst send din påmelding til arild.ratikainen@statkraft.com.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12