Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultatet av tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen

27 mar., 2018

Statkraft AS har kjøpt tilbake obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen. Resultatet av tilbakekjøpet fremgår av vedlagte melding.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12