Statkraft AS: Resultatet av tilbakekjøp av obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen

27 mar., 2018

Statkraft AS har kjøpt tilbake obligasjoner i et lån notert på Londonbørsen. Resultatet av tilbakekjøpet fremgår av vedlagte melding.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Funding Manager Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652, e-post Stephan.Skaane@statkraft.com
Vice President Group Treasury, Tron Ringstad, tel.: +47 992 93 670, e-post tron.ringstad@statkraft.com

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12