Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2018

26 apr., 2018

Sterkt kvartalsresultat

(Oslo, 26. april 2018) Resultatet for første kvartal var preget av solid underliggende drift og gevinster fra salg av eierandel i en havvindpark og børsnoteringen av Fjordkraft. Underliggende driftsresultat var 5962 millioner kroner i første kvartal 2018, en økning på 1972 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017. Resultat etter skatt endte på 10 282 millioner kroner.

Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,6 EUR/MWh, en økning på 24 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var rekordhøy i første kvartal, og endte på 21 TWh, en økning på 23 prosent.

Statkraft solgte eierandelen på 30 prosent i havvindparken Dudgeon med en bokført gevinst på 5106 millioner kroner. I tråd med strategien har Statkraft nå solgt seg ut av alle engasjementer inne havvind. Alt i alt har transaksjonene vist høy verdiskaping og styrket den finansielle soliditeten.

- Vi er veldig fornøyde med et veldig sterkt kvartalsresultat. Det reflekterer en vellykket energidisponering og store gevinster fra transaksjoner. Engasjementet i innen havvind har vært en av de mest lønnsomme investeringene i Statkrafts historie med en samlet bokført gevinst på 8,7 milliarder kroner fra transaksjonene. Dette har gitt et solid fundament for nye investeringer innen fornybar energi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Børsnoteringen av Fjordkraft 21. mars ga Statkraft en bokført gevinst på 1670 millioner kroner.

Statkraft har inngått en 18-årig kraftsalgsavtale med Hydro Energi og en 13 år lang kraftsalgsavtale med Finnfjord i Norge. Disse avtalene bekrefter Statkrafts posisjon som en konkurransedyktig kraftleverandør til industrien.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tel: +47 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Pressetalsmann Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3400 ansatte i 16 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.