Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for første kvartal 2018

23 apr., 2018
Statkraft offentliggjør resultater for første kvartal 2018 torsdag 26. april 2018 klokken 08.00.
 
Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.
 
Direkte webcast
Kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på www.statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Investor Contact, tlf.: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.