Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2017

12 feb., 2018

Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2017 torsdag 15. februar 2018 kl. 08.00.

Materialet vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no.

Presentasjon
Kl. 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på engelsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

For å delta på presentasjonen, vennligst send din påmelding til Arild.Ratikainen@statkraft.com.

Kontaktperson:
Arild Ratikainen, Senior Financial Advisor, tlf.: +47 971 74 132

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12