Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft selger 30 prosent av Dudgeon Offshore Wind Farm

19 des., 2017

Statkraft har inngått en avtale om å selge sin eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Limited til et konsortium ledet av China Resources (Holdings) Company Limited, et kinesisk statseid selskap med virksomhet innenfor kraft, forbruksvarer, eiendom, sement, gass, legemidler og finans.

Havvindparken Dudgeon (402 MW) ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia og ble offisielt åpnet 22. november i år av eieren Statoil (35 prosent), Masdar (35 prosent) og Statkraft (30 prosent).

Prisen som er avtalt for aksjeposten på 30 prosent er GBP 555 millioner. Prisen er basert på en estimert balanse pr. 31.12.2017 og vil bli justert for avvik mellom den faktiske og den estimerte balansen.
 
Gjennomføring av avtalen forutsetter godkjenning fra kinesiske og tyske konkurransemyndigheter, og antas å være betinget av aksept fra koreanske konkurransemyndigheter.

Endelig gjennomføring av avtalen vil finne sted når alle nødvendige godkjenninger er på plass og er forventet i løpet av 1. kvartal 2018.

Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter og å selge eierandelene i eksisterende havvindparker. Med gjennomføring av denne avtalen har Statkraft solgt seg ut av alle engasjementer i havvind.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media:
Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef for vindkraft, tlf: +47 911 66 888, e-post: ts@statkraft.com
Lars Magnus Günther, pressetalsmann, tlf: +47 91 24 16 36, e-post: lars.gunther@statkraft.com

Kapitalmarkedet:
Tron Ringstad, Vice President, tlf: +47 992 93 670, e-post: tron.ringstad@statkraft.com
Stephan Skaane, Funding Manager, tlf: +47 905 13 652, e-post: Stephan.skaane@statkraft.com


Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3800 ansatte i 16 land.
 

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12